Actueel

En de nieuwe ploeg is gestart! Klaar voor zes jaar bestuur met Groen! — met Barbara Maes, Annick Van den Broeck en Jan Fonderie.

Het prachtige verkiezingsresultaat en de duidelijke inbreng in het bestuursakkoord is de verdienste van heel wat mensen geweest. Het was een enthousiaste en erg bekwame ploeg die dank zij heel veel inzet dat resultaat bereikt heeft. Een ploeg die onder de bezielende leiding stond van voorzitter Herman Lens.

 Groen: Waar is dit schitterende resultaat bij de verkiezingen...

‘De kiezer heeft ons echt wel aan het werk gezet’

 Het prachtige verkiezingsresultaat en de duidelijke inbreng in het bestuursakkoord is de verdienste van heel wat mensen geweest. Het was een enthousiaste en erg bekwame ploeg die dank zij heel veel inzet dat resultaat bereikt heeft. Een ploeg die onder de bezielende leiding stond van voorzitter Herman Lens. ...

Van 1 zetel naar 3 zetels: Jan Fonderie en  Barbara Maes worden schepen. Annick Van den Broeck wordt gemeenteraadslid.

Schepen JAN FONDERIE (53) •  ingenieur-architect • gemeenteraadslid • Poverstraat 16 in Bonheiden • gehuwd met Griet Uytterhoeven • vader van Lien, Dries en Hanne

"Deze zomer genoot ik van onze 29ste Poverstraatfeesten. Dat is niet alleen...

Klick links op de kandidatenfolder of download de folder in PDF formaat hier.

‘t Blikveld

Groen is tevreden over de werking en het aanbod van ’t Blikveld en die werking willen we bestendigen. Het gebouw moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, zodat zoveel mogelijk verenigingen er terecht kunnen voor hun activiteiten.

De achterwand van het podium van ’t Blikveld moet eindelijk hersteld worden zodat de buitenarena terug optimaal gebruikt...

Groen wil een prioriteit maken van het armoedebeleid en van een sterker sociaal beleid. Tegenover het onrecht van groeiende armoede kiest Groen Bonheiden-Rijmenam voor een samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, met een sterkere solidariteit. We willen een samenleving met minder ongelijkheid, die de grondrechten van haar inwoners waarborgt.

Iedere inwoner van onze gemeente...

Om iets te realiseren in een relatief kleine leefgemeenschap als Bonheiden-Rijmenam is samenwerking cruciaal. Er is afstemming nodig tussen de verschillende domeinen waar een gemeentebestuur op werkt, zoals het samen plannen van een schooluitbreiding én een mobiliteitsplan, van een woonproject én bijhorende voorzieningen, van sportbeleid én openbaar vervoer. Die afstemming vereist dat je met...

Basisprogramma lokale verkiezingen 2012

http://www.groen.be/ideen/programma_16.aspx

Kinderopvang en kinderanimatie

Voor de peuters, kleuters en schoolkinderen willen we een goed georganiseerde naschoolse kinderopvang uitbouwen met voldoende plaatsen.

We willen jongeren prikkelen om zelf initiatief te nemen zoals bijvoorbeeld een fietstrein om de tocht naar en van school op een veilige en kindvriendelijke manier te laten verlopen. Wij ijveren...

Pagina's