De 1ste GROENe schepen van Bonheiden een garantie voor een duurzaam en positief alternatief.

07 Juli 2012

Onze ambitie is de 1e GROENe schepen in de politieke geschiedenis van Bonheiden-Rijmenam.

Want een GROEN bestuur is een garantie voor een duurzaam beleid en is kiezen voor het positief alternatief. We gaan daarom naar de kiezer met 4 speerpunten.

1- 
Natuur. Dé troef van ons dorp.

Daarom is het een must om onze natuurgebieden en
natuurwaarden te beschermen en te herstellen, en ook groene ingrepen te
ontwikkelen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld aan de hand van een pro-actief
drevenplan, parkjes, hagen en andere kleine landschapselementen.
Dat betekent ook een masterplanning rioleringen met veel aandacht voor een
snelle uitvoering van kleine waterzuivering.
Tot slot moeten we het groen en landelijk karakter toeristisch veel meer
uitspelen door een samenspel van fietsknooppuntenplan, wandelroutes, verhuur
van fietsen en plattelandstoerisme.


2- Grote Heide. Drie vliegen in 1 klap.

Op voorstel van GROEN besliste de gemeenteraad in
juni 2008 te starten met een innovatief voorbeeldproject "duurzaam bouwen
& betaalbaar wonen".
Voor GROEN is dit een unieke kans op een geïntegreerde aanpak, want we
realiseren duurzaamheid in 3 beleidsdomeinen tegelijk :
- qua ruimtelijke ordening is de keuze van de plek in het centrum van het dorp een
unieke kans voor het behoud van de open groene ruimte;
- qua duurzaamheid en betaalbare energie is dit een unieke kans om
energiezuinige woningen te bouwen door een globale energetische aanpak;
- qua leefbaarheid is het een unieke kans door de creatie van een autoluwe,
veilige en aangename ontmoetingsruimte voor jongeren, senioren en minder mobiele
mensen.

3-
De files. Hoog tijd om onze dorpen weer leefbaar en bereikbaar te maken.

Een betere doorstroming moet zeker worden
nagestreefd.
Maar we moeten ons ook durven afvragen of al onze verplaatsingen nog wel perse nodig
zijn en met de auto moeten gebeuren. Daarom pleiten we voor :
- het behouden en versterken van het openbaar vervoer
- het stimuleren van fietsverplaatsingen naar het werk (met acties zoals bike-to-work
en fiets-o-strades) en fietsen naar de school (met schoolroutenetwerken)
- het stimuleren van telewerken, efficiënte bedrijfsvervoerplannen voor de
gemeente en Imelda en het promoten van Autopia, Cambio en Carpoolen.

 

4-
De jeugd. Een eigen plek om zich te ontplooien.

Ook al is er vandaag een gemeenteraadsbeslissing in
verband met de realisatie van het Kind- en Jongeren Ontmoetings Centrum (KJOC),
GROEN wil erover waken dat deze woorden worden omgezet in daden met betrekking
tot de creatie van deze eigen en eigentijdse stek.
De gemeente zal jongeren ook stimuleren en begeleiden, als ze verantwoordelijkheid
willen opnemen (bv. Bij het opstellen van een fuifreglement)