Bonheiden in de bloemetjes (en de bijtjes) tijdens de finale van de Groene Lente.

Loon naar werken voor onze groene schepen Barbara Maes en Jan Fonderie die samen met de ganse groenfractie de bloemen en de bijtjes ter harte nemen.

Tijdens de finale van de Groene Lente 2017 op 19 december mocht Bonheiden maar liefst 3 prijzen in ontvangst nemen.

In de categorie “Omgevingsgroen” werd Bonheiden 4de laureaat voor site De Krekel.

Onze gemeente ontving ook drie bijensymbolen en twee bloemensymbolen.

 

Site De Krekel: 4de laureaat “Omgevingsgroen”

Het Jacques Morrensplein, ook wel bekend als site De Krekel, werd aangelegd met veel aandacht voor inheemse beplanting.

Het ontwerp van de site bestaat uit twee pleinen in uitgewassen beton die gescheiden worden door boommassieven van streekeigen Grove Den.

 

De overige open ruimte is ingevuld met een rijke, gevarieerde beplanting. Per gebouw is gewerkt met een beplantingsidentiteit.

De bibliotheek staat in een zoom van inheemse bufferbeplanting.

Het glooiende landschap rondom het Blikveld heeft een beplanting die refereert naar de oorspronkelijke heidevegetatie,

met een combinatie van heide, varens, siergrassen en bijenvriendelijk vaste planten. Het gemeentehuis werd in een open,

groene vlakte geplaatst met rondom een taludbeplanting.

 

De bij, een welkome gast in ons openbaar groen: 3 bijensymbolen

Het openbaar groen werd op diverse plaatsen in onze gemeente anders ingericht waarbij bewust gekozen werd voor bijen-en vlindervriendelijke beplanting.

Op het kerkhof werden bomen aangeplant en kwam er een nieuwe beplanting tussen de graven.

De boomspiegels in het dorp en in de aanpalende straten werden eveneens beplant. Op “verloren” graspercelen en bermen langs de straatkant werd bloemenzaad ingezaaid.

Op het Jacques Morrensplein werd tussen het gras klavers gezaaid zodat de bijen al heel vroeg in het voorjaar voedsel kunnen vinden.

 

Gemeente in bloei: 2 bloemensymbolen

Onze gemeente kreeg 2 bloemensymbolen voor de beplanting van de boomspiegels en bloemenweides in de dorpskernen.

 

De Groene Lente

VVOG beloont via de Groene Lente al meer dan 30 jaar gemeenten met lovenswaardige bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten en bijenvriendelijke realisaties.

De finale ging dit jaar door in Hamont-Achel, de groen-en bloemengemeente van 2017.

 

Voor meer persinformatie:

· Barbara Maes – schepen van openbaar groen barbara.maes@bonheiden.be – gsm 0471 65 26 15

 

· Cynthia Berardocco – milieuambtenaar Cynthia.berardocco@bonheiden.be – tel. 015 50 28 4