Bonheiden spreekt met verhuurders om energieverbruik huurwoningen te beperken.

Tot 2016 beschikte Bonheiden over een gemeentelijke premie rationeel energieverbruik, om inwoners bij energiebesparende maatregelen in hun woning te ondersteunen. Vanaf dit jaar kiest de gemeente voor het participatietraject met Bond Beter Leefmilieu (BBL) via de provincie Antwerpen.

 

Door de bewustwording bij vele burgers en de bijkomende stimulans van een lage rente, blijven inwoners energiebesparende investeringen in hun woning uitvoeren. Dit ook zonder gemeentelijke premies en ondanks lagere Vlaamse premies of fiscale voordelen. Een trend die  duidelijk werd tijdens de evaluatie van de bestaande premie.

 

Voor kwetsbare inwoners blijft de mogelijkheid om hun (huur)woning voldoende energiezuinig te renoveren moeilijk. Enerzijds door de financieel niet haalbare investering in een eigen woning. Anderzijds gaat het vaak over een huurwoning waar de investeringen te zwaar doorwegen voor de verhuurder om het huurpand rendabel te houden.  Hierdoor zijn de stijgende energieprijzen voor die inwoners een groter risico dan voor de modale burger.

 

Participatietraject BBL

Voor een nieuw reglement ging Bonheiden via de provincie Antwerpen in op een participatietraject met de Bond Beter Leefmilieu (BBL). De gemeente werd, samen met 9 andere gemeenten, geselecteerd om in te stappen in dit traject.

 

Tussentijd gaat Bonheiden in gesprek met verhuurders en bekijkt daarbij wat hun grootste noden zijn om deze investeringen aan te gaan en hen daarbij te ondersteunen.

 

INFOAVOND

 

De gemeente nodigt alle verhuurders met panden in Bonheiden uit op donderdag

16 maart om 19.30 u. in het gemeentehuis.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via milieudienst@bonheiden.be of 015 50 28 40.