Duurzame aanpak landschapsonderhoud.

Bonheiden kiest voor een duurzame aanpak rond landschapsonderhoud, als groene partij zijn we dit initiatief uiteraard erg genegen.
Onze schepen Barbara Maes volgt dit voor jullie van nabij!

 

Verschillende kleine landschapselementen zoals hagen, poelen en markante bomengroepen sieren onze gemeente. Voor het onderhoud van deze landschapselementen stapt Bonheiden mee in een proefproject van Regionaal landschap Rivierenland. Dit project streeft naar een duurzaam samenwerkingsmodel om landschapsonderhoud in het openbaar domein centraal aan te sturen.

 

De Antwerpse regionale landschappen en Provincie Antwerpen willen de gemeenten ondersteunen om de uitdagingen rond landschapsonderhoud aan te gaan. Het project streeft naar een systematisch aanpak om de regelmatig terugkerende werken te organiseren. Van de gemeenten wordt verwacht dat ze naast een financiële en logistieke inbreng ook informatie doorgeven en ervaringen uitwisselen, uiteraard staan wij als Groenen hier helemaal achter.           

 

De sterkte van het project is de schaalvergroting, waardoor de kosten gedrukt worden en de knelpunten en opportuniteiten op een centraal meldpunt worden verzameld. Daarnaast streeft het project naar een kwaliteitsvolle uitvoering door de meest geschikt uitvoerder, goede plannings- en beheersinstrumenten en sensibilisering van zowel uitvoerder als eigenaar.

 

Het kostenplaatje omvat kosten voor reguliere beheerwerken zoals snoeiwerk, onderhoudswerken en nieuwe aanplantingen. De totale kost van het project wordt geraamd op € 198.625, waarvan Bonheiden € 1.750 voor zijn rekening neemt.

 

 

Voor meer persinformatie: