GROEN: 15 JAAR JONG

GROEN: 15 JAAR JONG

Na twaalf jaar oppositie zijn de leden van Groen enorm fier dat twee Groen-schepenen in deze bestuursperiode mee vorm kunnen geven aan onze gemeente. In de praktijk is dat geen

sinecure, financieel zijn het lastige tijden in alle gemeenten.

Ook Bonheiden moet de vinger op de knip houden. Dank zij hun eigen inzet en de creativiteit van de groene achterban slagen Jan Fonderie en Barbara Maes er toch in om van Bonheiden een duurzamere en groenere gemeente te maken.

De groep Groen-sympathisanten is de voobije jaren geleideijk gegroeid, niet alleen in aantal maar ook in deskundigheid. Hierdoor trok Groen in 2012 met een zeer sterke lijst naar de kiezer. Op

14 oktober behaalde Groen toen een prachtige uitslag, meer dan een op acht kiezers kozen voor Groen. Met Barbara Maes en Jan Fonderie als schepen, Annick Van den Broeck als gemeenteraadslid en Eddy Dirickx als OCMW-raadslid zit Groen nu stevig in het zadel.

'Voor mij was die eedaflegging van onze schepenen en raadsleden het mooiste moment van de voorbije vijftien jaar. Ik ben trots op onze mandatarissen die elke dag werken aan de uitvoering van het programma dat we samen hebben uitgeschreven,' zegt Herman Lens.

Met de personeelsleden van de groendienst vernieuwen onze schepenen Jan en Barbara de begraafplaatsen, zowel de paden als de inrichting worden groener.

Barbara pakt het openbaar groen planmatig aan, met meer biodiversiteit. Jan legt de focus op een voldoende aanbod van betaalbare woningen in onze gemeente.

Groen wil helpen om de gemeente tegen 2020 mee klimaatneutraal te maken. Zwerfvuil drastisch aanpakken, meer solidair zijn met de rest van de wereld: Groen is ermee bezig.

Als voorzitter is Herman Lens begaan met de toekomst van de partij: 'We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die enthousiast willen meedoen. Kom op het feest van 9 mei met ons kennismaken, wie weet kun je met jouw engagement van  Bonheiden en Rijmenam duurzamere gemeenschappen maken.

HERMAN LENS

Voorzitter Groen Bonheiden-Rijmenam

hermanlens@skynet.be