Barbara Maes

Schepen

Leefmelieu en natuur

Openbaar Groen

Personeel

Bibliotheek

Ontwikkelingssamenwerking

Kleuterleidster

Lid oudercomité Sint Maria school

Barbara.vandewiele-maes@pandora.be