Jan Fonderie

Jan Fonderie

Schepen

Ruimtelijke ordening

Jeugd en kinderopvang

Begraafplaatsen

Toegankelijkheid

Gelijke kansen

Bestuurslid Groen Bonheiden - Rijmenam

jan.fonderie@pandora.be