Groen zal de volgende zes jaren (2018-2024 ) niet mee besturen maar vanuit de oppositie zullen we inhoudelijk verder werken en vandaaruit ons programma op tafel leggen. Hier vind je het programma gebundeld in 13 items. Groen staat voor eerlijker, gezonder en menselijker. Deze drie woorden vormen de basis van elk programmapunt. Heb je geen zin in langere teksten ? Onze programmafolder vertelt je in een notendop over de concrete actiepunten. Hier vind je de folder. 


Publieke ruimte

We streven in de eerste plaats naar een publieke ruimte die een positieve invloed heeft op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Een Gezonde Gemeente gaat voorop in al onze programmapunten.

LEES VERDER

Een strand in Rijmenam?

 


Lokale economie

Kleine handelszaken in de kernen van onze gemeente willen we zichtbaar en karakteristiek maken door in te zetten op branding, beleving en evenementen. Zo tonen we wat het handelsmerk is en waar we als gemeente fier op zijn.

Bonheiden bruist, Rijmenam rinkelt…

LEES VERDER

 


Wonen

Elk lokaal bestuur heeft eigenlijk het beste zicht op de woonproblematiek in de eigen gemeente. Bovendien is de afstand tot inwoners met woonvragen daar het kleinst. Groen ziet daarom een nog sterkere regie- en dienstverlenende rol weggelegd voor het lokaal bestuur : we maken van het lokaal woonoverleg een plek voor visievorming en formuleren er duidelijke en ambitieuze doelstellingen.

LEES VERDER

 


Samenleven

Hoe zorgen we dat we nog beter met elkaar kunnen samenleven in onze gemeente? Want burgers zijn mondig en laten zich graag horen als het niet naar hun zin is. Maar burgers zijn ook creatief en kennen als de beste de situatie in hun straat of wijk. Daarom willen we meer burgerbetrokkenheid en het actief burgerschap promoten.

LEES VERDER

 


Energie en klimaat

Nog meer zelfvoorzienend worden, klimaatneutraliteit ambiëren, dat is het absolute minimum dat we willen bereiken tegen 2030. Een integrale uitvoering van het -door de gemeenteraad unaniem goedgekeurde- klimaatactieplan is daarom een goede vertrekbasis.

LEES VERDER

 


Kinderen en jongeren

Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder opgesloten te worden in (speel)reservaten. Daarom voorzien we extra speelelementen in straten en op pleinen. Misschien moeten onze straten eerst een speeltoets ondergaan en dan realiseren we een speelweefsel en een kindlint.

LEES VERDER

 


Zorgen voor elkaar

Zorgen voor elkaar omdat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat is ons vertrekpunt voor een sterk sociaal beleid. En een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Een overheid die een gericht, participatief en horizontaal sociaal beleid voert. Een overheid die zowel regisseur als actor is en vanuit die dubbele rol verschillende zorgactoren efficiënt laat samenwerken. Een overheid die een toegankelijke, vraaggestuurde dienstverlening aanbiedt en zich inschakelt in een veranderend zorglandschap.

LEES VERDER

 


Waar blijven we met afval?

Afval voorkomen blijft de meest milieuvriendelijke keuze.

LEES VERDER


Mobiliteit

Nabijheid zorgt voor bereikbaarheid!

Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het slim mengen van functies zijn onze sleutelwoorden.

Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen worden) met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te zijn.

LEES VERDER

 


Vrije tijd, wat doe je ermee?

We zien vrijetijdsbeleid  als een goed werkend trio van bibliotheek, cultuur- en sportbeleid . Door alle bevoegdheden die raken aan de vrije tijd zoals erfgoed, toerisme, bibliotheek, cultuur en sport door maximaal 2 schepenen te laten opnemen, kunnen we daar echt beter werk van maken.

LEES VERDER 

 


Groene ruimte

We kiezen voor inbreiding, kernversterking en compacter wonen opdat er meer ruimte komt voor een kwalitatieve publieke ruimte, en vooral meer buurt- en wijkgroen. We willen dat er in de onmiddellijk woonruimte steeds een publiek groen plein, speelplein, bos of natuurgebied is. Dat lijkt in onze gemeente misschien aardig te lukken maar we moeten dit koesteren en stop durven zeggen tegen de verharding.

LEES VERDER 


Onderwijs

We ijveren om het concept brede school ingang te doen vinden !

LEES VERDER


Politiezorg van hoge kwaliteit

Groen zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve basispolitiezorg : onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer.

Groen wil voldoende wijkagenten te voet of per fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt en we proberen het verloop van wijkagenten te beperken.

Groen moedigt politieambtenaren aan om woon-werkverkeer in uniform af te leggen. Daarmee verhogen ze hun aanwezigheid in het straatbeeld en op het openbaar vervoer. Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn het gebruik van fietspatrouilles zeer zinvol.