Bonheiden Boomt

07 December 2018

Bonheiden Boomt

Naar meer en kwaliteitsvol groen in ons openbaar groen.

De voorbije weken en ook de volgende weken worden er nog heel wat nieuwe bomen aangeplant op het openbaar domein, dit op initiatief van onze Groene schepen van openbaar groen Barbara Maes. 

Zo kwamen er nieuwe aanplantingen naast de Ludwina kapel met 7 krentenboompjes ( amelanchier ) in de plantvakken, een linde, een eik en een beuk. De haagblokken die er stonden vroegen enerzijds veel onderhoud en waren anderzijds van weinig meerwaarde. Onder de krentenbomen zal ook vaste beplanting komen met mooie mix van vlinder- en bijvriendelijke beplanting.

Ook het pleintje voor de Sintemariaschool wordt vergroend. Bij aanleg van de Zwarte Leeuwstraat is destijds gekozen voor bolesdoorns. Dit zijn bomen met een kleine kroonvorming en voor de onderbeplanting werd kamperfoelie gekozen. Aan de voeten van de verschillende bomen zijn ook boomroosters aangebracht. Op het pleintje voor de school is er echter ook plaats voor enkele bomen met een grotere kruinvorming.

Grotere bomen geven  meer groenvolume en bieden meer voordelen, zegt schepen Barbara Maes. En met de resultaten van het Curiezeneuzenonderzoek in ons achterhoofd is de schoolomgeving een absolute prioriteit om te vergroenen want bomen kunnen de luchtkwaliteit verbeteren.

Centraal op het pleintje komt een lindeboom, die tot wel 25m hoog kan worden en een goede drachtboom voor bijen en waardboom voor vlinders is. Rondom de parking komen er drie andere lindebomen die tot 15m hoog kunnen worden.

Op het pleintje worden alle bomen voorzien van een onderbeplanting bestaande uit vaste planten, lage heersters, groenblijvende lage heersters, grassen en vaste planten. Een grote meerwaarde voor de biodiversiteit.

 

Ook de sociale woningen naast de Sintemariaschool krijgen in december een mooie groenere omgeving. In samenspraak met de gemeente werden de boomkeuzes gemaakt alsook de keuze voor hagen en vaste beplanting.

In het centrum van Rijmenam tenslotte zal het groen dat wordt aangeplant na de rioleringswerken niet alleen mooi ogen, maar ook een meerwaarde zijn voor vogels en insecten, en voor ieder van ons. Want de bomen bieden ons koelte en schaduw bij hitte, en dragen bij om wateroverlast te voorkomen. Groen maakt gelukkig, een slogan die we bij Groen elke dag in de praktijk willen omzetten.

De volgende jaren zullen we er met Groen op toe zien dat er nog nieuwe aanplantingen komen op plekken waar dat kan.