Bonheiden ondertekent burgemeesterconvenant voor reductie broeikasgassen.

24 September 2016

  Bonheiden ondertekent burgemeestersconvenant voor reductie van broeikasgassen  

Bonheiden ondertekende het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant "Covenant of Mayors" voor klimaat en energie. Hiermee onderschrijft de gemeente de ambitie om tegen 2030 de CO2-uitstoot met ten minste 40% te verminderen, én zich tegelijkertijd te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering in de gemeente.

 

De stijging van de concentratie van broeikasgassen zoals COin de atmosfeer is het gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde industriële en agrarische activiteiten. De gevolgen van deze klimaatopwarming laten zich steeds meer voelen. Droogte- en hitteperioden nemen toe en de neerslag wordt extremer.

 

Om de tij te keren, ondertekenden meer dan 6800 Europese steden en gemeenten de afgelopen jaren al de doelstelling van het Burgemeestersconvenant om hun CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Het Burgemeestersconvenant is dan ook het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld. 

 

Eind 2015 wijzigde de inhoud van het convenant, waardoor Bonheiden meteen kon intekenen volgens de nieuwe voorwaarden: een reductie van de CO2-uitstoot met 40% in plaats van 20%, met een termijn die loopt tot 2030 in plaats van tot 2020. Tegelijk moeten er ook inspanningen aan gekoppeld worden ter bescherming tegen de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hittegolven, droogteperioden,?.

 

Bonheiden vervult zo een pioniersrol als eerste gemeente in de regio die de ambities rond CO2-reductie zo scherp stelt.

 

Tegelijkertijd blijft de doelstelling dat alle burgers toegang moeten hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie. De gemeente zal hierin een voorbeeldrol opnemen in zijn eigen werking. Om deze doelstellingen te halen over het hele grondgebied zullen ook de inwoners, handelaars, scholen en andere actoren daarbij betrokken worden.

 

?