Bonheiden sluit aan bij statiegeldalliantie

06 April 2018

Bonheiden sluit aan bij statiegeldalliantie

Bonheiden sluit aan bij de Statiegeldalliantie.

Bonheiden heeft beslist om aan te sluiten bij de zogenaamde Statiegeldalliantie. Hiermee gaat het bestuur in op de vraag van gemeenteraadslid Annick Van den Broeck die deze vraag stelde op de gemeenteraad. Door statiegeld in te voeren op plastic flessen en blikjes hoopt ze het zwerfvuil terug te dringen.

Maar liefst 40 % van het zwerfvuil bestaat momenteel namelijk uit plastic flessen en blikjes.

Bij voorbeelden in het buitenland waar statiegeld reeds is ingevoerd is dit aandeel met 90 % gedaald. Door toe te treden tot de alliantie geeft onze gemeente aan te ijveren voor een eerlijker systeem, waarbij de kost van zwerfvuil weggehaald wordt bij burgers en lokale overheden, en het verpakkende bedrijfsleven hiervoor verantwoordelijk wordt gemaakt. Bonheiden kiest hiermee ook voor een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld € 0,25 statiegeld. Die € 0,25 krijg je volledig terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt, betaalt helemaal niets extra. Na het inleveren gaat de verpakking het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt.

Positieve gevolgen zijn op die manier: 
- blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flessen en blikjes; 
- verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed; 
- wordt er jaarlijks, op Vlaams niveau, tientallen miljoenen euro’s bespaard aan opruimkosten van zwerfafval; 
- recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier, dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal. De hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden; 
- gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.