Bonheiden verkocht (bijna) zijn autonomie.

14 Januari 2022

Bonheiden verkocht  (bijna) zijn autonomie.

“Wij hebben ons met Groen vanaf het allereerste moment vragen gesteld bij dit op z’n minst merkwaardige manier van handelen door het schepencollege”

Bonheiden verkocht (bijna) zijn autonomie

Er komen, althans voorlopig, geen trajectcontroles in Bonheiden en Rijmenam die uitbesteed worden aan een private, commerciële onderneming. Nadat Groen en oppositiepartner N-VA dit in de gemeenteraad hadden aangekaart, heeft Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers nu besloten die bewuste gemeenteraadsbesluiten te vernietigen.

Volgens Somers was die beslissing wel degelijk onwettig genomen en gingen de voorwaarden in het contract in tegen het algemeen belang. In zijn motivatie benadrukt hij dat samenwerken met privépartners moet kunnen, maar dat een lokaal bestuur te allen tijden moet kunnen beslissen om wegenwerken uit te voeren, maar ook om verkeersdrempels en snelheidsremmers te installeren. Zoniet dreigt winstbejag de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. De lokale autonomie en de verkeersveiligheid moeten voorop staan. Somers wil trouwens deze aandachtspunten duidelijk communiceren naar alle lokale besturen in Vlaanderen.

 

“Wij hebben ons met Groen vanaf het allereerste moment vragen gesteld bij dit op z’n minst merkwaardige manier van handelen door het schepencollege”, benadrukt fractieleidster Barbara Maes.

 

Oorspronkelijk was het gemeentebestuur van plan maar liefst 22 trajectcontroles te laten installeren. Onder druk van de vele negatieve reacties van burgers én door de extra gemeenteraad aangevraagd door de oppositiepartijen werd het aantal plots teruggeschroefd. Maar de wijze waarop was ongezien,  namelijk met een amendement wilde het bestuur dit dossier toch forceren. Een bijzonder weinig respectvolle manier van besturen en beleid maken ten aanzien van alle raadsleden, zowel van oppositie als meerderheid. Toen bleek ook al duidelijk dat dit plan niet zozeer de verkeersveiligheid in de gemeente zou dienen, maar vooral veel geld moest opbrengen. Maar we schrokken nog veel erger toen we het contract met de privéfirma onder ogen kregen. Daarin stond letterlijk dat op de toekomstige trajectcontroles de snelheidsremmende objecten moesten verdwijnen, waardoor de automobilist het wel heel gemakkelijk zou gemaakt worden om het gaspedaal te diep in te drukken. En dus beboet te worden, want hoe meer overtreders, hoe meer er in de gemeentekas maar ook op de bankrekening van de privépartner zou terecht komen. In het contract werd ook gestipuleerd dat ingrijpende en langdurige wegwerkzaamheden in de zone van de trajectcontrole alleen mogelijk was wanneer de privéfirma daar akkoord mee ging. Zij zouden dus gaan bepalen wanneer een bepaald werk mocht uitgevoerd worden. Ongehoord.

“Wij hebben absoluut geen bezwaar tegen trajectcontroles”, vult voormalig Groen-schepen Jan Fonderie aan. “Naast sensibilisering en het invoeren van verkeersremmende maatregelen zijn controle en handhaving zeker nodig. Maar dan niet uit geldgewin. Wel uit het oogpunt van verkeersveiligheid. En ik vrees dat het gemeentebestuur daarbij flink uit de bocht gegaan is.

Daarom hebben wij samen met NV-A klacht ingediend tegen dat besluit van de gemeenteraad. Op die manier hebben wij als oppositie onze controlerende rol helemaal vervuld. Niet om obstructie te voeren, maar om ervoor te zorgen dat beslissingen zorgvuldig genomen worden, in het belang van de burger. En zeker als er levensbelang mee gemoeid is.

 

Wie graag meer informatie heeft, kan ons altijd contacteren:

- fractieleidster: Barbara Maes (0471 65 26 15)

- gemeenteraadsleden:

  • Annick Van den Broeck (0497 50 76 30)
  • Charlotte Pittevils (0476 70 26 81)
  • Jan Fonderie (0478 40 00 64)

- voorzitter: Leo Moons (0475 24 16 46)