Bonheiden weert zwerfafval

06 April 2018

Bonheiden weert zwerfafval

Onze gemeente heeft de laatste maanden te kampen met veel sluikstort en zwerfvuil. Een zonde voor onze mooie groene gemeente. Het gemeentebestuur heeft dan ook besloten om extra middelen in te zetten om dit probleem aan te pakken.  

De komende maanden worden er verschillende maatregelen genomen om sluikstorters te ontmoedigen. Groene schepen Barbara Maes nam het voortouw.

- In het totaal heeft onze gemeente nu 100-tal vuilbakken staan op openbaar domein. Een 30-tal van die vuilbakjes worden weggenomen. De keuze voor het verwijderen van bepaalde vuilbakjes gebeurt a.d.h.v. enkele criteria: hoeveel sociale controle is er? Gaat het om een locatie waar veel mensen langskomen of staan wachten? Vinden we veel huisvuil in de vuilbakjes? Deze actie loopt momenteel al. We verzamelen alle meldingen en zullen de situatie tijdig evalueren en analyseren.

- De gemeente voorziet een sensibiliseringscampagne met de richtlijnen voor het gebruik van openbare vuilnisbakken. We doen dit o.a. via stickers op de vuilnisbakken.

- Op de begraafplaatsen wordt een nieuw systeem van afvalophaling ingevoerd.

- Er wordt een zwerfvuilstofzuiger in dienst genomen die de straten in de kern en rond de begraafplaats regelmatiger zwerfvuilvrij moet houden.

- De vuilbakken met grote opening worden op termijn allemaal vervangen door vuilbakjes met kleinere openingen om het huishoudelijk afval in vuilnisbakjes te verbannen.

- Op termijn en na de nodige goedkeuringen van de privacycommissie worden er ook camera’s geplaatst om de hardleerse sluikstorters te identificeren en beboeten.

Bovenstaande acties werden in het verleden al genomen door omliggende gemeenten met een positief resultaat. We hopen dan ook dat deze acties onze groene gemeente kunnen vrijwaren van het afval in de straten en de natuur.