CULTUUR OPSNUIVEN EN LEKKER SPORTEN

23 September 2012

't Blikveld Groen is tevreden over de werking en het aanbod van 't Blikveld en die werking willen we bestendigen. Het gebouw moet zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, zodat zoveel mogelijk verenigingen er terecht kunnen voor hun activiteiten.De achterwand van het podium van 't Blikveld moet eindelijk hersteld worden zodat de buitenarena terug optimaal gebruikt kan worden.

Deeltijds kunstonderwijs

Vlaanderen kent een uniek deeltijds kunstonderwijs, waarvoor men ons in het buitenland benijdt. Kunsteducatie is belangrijk in de ontwikkeling van de mens. Hier leren jongeren en volwassenen omgaan met creativiteit en met hun artistieke talenten. In ateliers kan je levenslang leren.

Waarom zouden wij in Bonheiden en Rijmenam niet volwaardig participeren aan dit unieke aanbod? Als bijafdeling van het Conservatorium Mechelen kunnen we nu enkel kiezen uit een beperkt aanbod binnen de opties Muziek en Woordkunst.

Eigen deeltijds kunstonderwijs realiseren vraagt inspanningen, maar die wil Groen zeker niet uit de weg gaan. De lokalen van kleuterschool 't Kranske kan een nieuwe bestemming krijgen als atelier voor kinderen en jongeren. Met deeltijds kunstonderwijs in eigen gemeente vermijden inwoners tijd en geld die nu besteed worden aan veelvuldige verplaatsingen naar Mechelen, veelal in de spitsuren.

Staf Gillé

Het artistieke werk van deze kunstenaar moet opnieuw zichtbaarder worden in openbare ruimtes. Het Imeldaziekenhuis zou bij voorbeeld een aantal werken in bruikleen kunnen krijgen. Een biografische uitgave zou een blijvende herinnering zijn, met teksten en illustraties uit zijn verschillende periodes. Een museum is een mogelijk streefdoel voor zover onderzoek de financiële haalbaarheid aantoont.

Sport

Op het vlak van sport scoort onze gemeente niet slecht. Groen ijvert voor bijkomende  sportaccomodatie in Rijmenam en wil extra investeren in sport voor senioren. Groen steunt volop initiatieven als het fietsevenement Rijmaran.