Onze kandidaten voor 14 oktober

09 Juli 2018

Onze kandidaten voor 14 oktober

Schepenen trekken Groen-lijst in Bonheiden-Rijmenam

Groen Bonheiden-Rijmenam trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met een evenwichtige lijst, waarbij een mix van leeftijd, woonwijk en interessesferen de garantie geeft dat het volledige gamma van het Groene gedachtengoed aan bod kan komen. Speerpunten zijn de schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes, die bij hun eerste beleidsdeelname de voorbije zes jaar blijk gaven van een enorme bestuursdynamiek, gekoppeld aan tal van opmerkelijke realisaties.

‘Wij zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan bij het samenstellen van onze lijst’, licht Groen-voorzitter Annick Van den Broeck toe. ‘Al sinds vorige zomer zijn wij tijdens een brainstorm-dag van start gegaan met het uitwerken van ons lokale programma. Daar namen niet alleen heel wat leden aan deel, maar ook tal van sympathisanten. Het is uit die enthousiaste groep dat het bestuur de voorbije maanden de kieslijst samenstelde. Na heel wat gesprekken met de kandidaten  hebben we op basis van hun profielen en interessesferen een erg evenwichtige groep mensen geselecteerd.

De nummers 1 en 2 gaan zoals verwacht naar de schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes. Zij hebben de voorbije zes jaar voor het eerst bestuurservaring opgedaan en steken niet onder stoelen of banken dat zij dit engagement graag verder willen zetten. ‘Het is misschien een cliché om te zeggen dat het werk nog niet af is,’ vertelt Jan Fonderie, ‘maar ik voel echt aan dat wij hier iets aan het realiseren zijn dat kan uitgroeien tot een mooi verhaal’. Omdat zowel Jan Fonderie als Barbara Maes in Bonheiden wonen, zet Groen heel bewust drie mensen uit Rijmenam op de volgende plaatsen. ‘Mieke Van Looy en Charlotte Pittevils  zijn enkele nieuwkomers, maar wel bijzonder gedreven mensen die niet alleen hun jeugdig enthousiasme in de strijd gooien, maar ook een enorme goesting om Rijmenam een belangrijke stem te geven in het gemeentelijk debat. Het is onze ‘gouden generatie’.

Groen koos ook voor een dubbel lijstduwersschap, met gemeenteraadslid en voorzitter Annick Van den Broeck en Filip Huygens in duo. Annick Van den Broeck is al jarenlang een van de boegbeelden van de plaatselijke afdeling, Filip Huygens een nieuwkomer. Als notaris halen we met hem meteen de nodige juridische know-how in huis.

Naast belangrijke thema’s zoals milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening schenkt Groen ook bijzonder veel aandacht aan sociale rechtvaardigheid. ‘Met Eddy Dirickx als boegbeeld willen wij onze slogan voor een menselijker, eerlijker en rechtvaardiger bestaan een gezicht geven. Eddy Dirickx is in de huidige legislatuur OCMW-raadslid en op die manier konden wij heel wat van onze sociale aandachtspunten realiseren’, besluit Annick Van den Broeck.  ‘Ik ben bijzonder trots dat we met stuk voor stuk straffe en ambitieuze kandidaten in campagne gaan.’

Weldra vind je op onze website een volledig overzicht van alle kandidaten alsook het programma waarmee Groen naar de kiezer trekt.