Eeen gemiste kans voor Rijmenam!

19 December 2011

Geen nieuw Gemeenteplein.  Op

 
de gemeenteraad van 26 september 2011 heeft Rijmenam de afspraak met de
geschiedenis gemist. Rijmenam krijgt geen facelift. Toch lag er een mooi plan
voor met respect voor de eigenheid van ons dorp.

Omdat het afvalwater van Rijmenam-centrum aangesloten
zal worden op de zuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek moet er in het centrum
gegraven worden en dus wilde het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik
maken om Rijmenam mooier in te richten. Daarvoor werd eerst een
beeldkwaliteitsplan uitgetekend. In dat plan werd voorgesteld om de straten
doorheen het dorp enkele richting te maken, maar vorig jaar op 22 december koos
de gemeenteraad, zonder de stem van Groen!-raadslid Jan Fonderie, voor een
dubbele rijrichting in de Lange Dreef.

Daarop heeft de externe ontwerper twee manieren
uitgewerkt om het Gemeenteplein in te richten: de huidige toestand (plan 1) en
een heel nieuw idee (plan 2). Met  dat
nieuwe plan zou er een groter achtvormig plein komen door het Gemeenteplein en
de driehoek tussen Lange en Korte Dreef samen te voegen. De auto's zouden in
één richting langs de buitenste rand van die 8 rijden.

Aan de gemeenteraad werd op 26 september 2011 gevraagd
te stemmen voor het Gemeenteplein als rond punt en dus voor het behoud van de
huidige toestand (plan 1).

Het nieuwe plan (plan 2) werd niet ter stemming
voorgelegd. Groen! heeft dan geprobeerd om via een amendement en de
uitdrukkelijke vraag om in eer en geweten te stemmen, toch nog een meerderheid
te vinden voor dit vernieuwend plan. Het centrum zou er veiliger op worden voor
fietsers en voetgangers terwijl auto's veel vlotter doorheen het centrum zouden
kunnen rijden. Het plein zou mooier worden en bij feesten of jaarmarkt elke
keer anders ingevuld kunnen worden. Rijmenam-centrum zou ook meer groen krijgen.
Bovendien had ook de Vlaamse Bouwmeester positief gereageerd op dit plan.

Het amendement van Groen! werd ondersteund door
CD&V en sp.a, maar BR en Vlaams Belang hebben het nipt weggestemd.

Dit is een zeer spijtige zaak en een gemiste kans voor
Rijmenam.

Groen! is verontwaardigd. Niet alleen werd de
deskundigheid van de ontwerpers openbaar in vraag gesteld, maar de
gemeenteraadsleden hebben ook nooit de kans gekregen echt in debat te gaan.
Plan 2 werd nooit op een serene manier geëvalueerd.

Groen! vindt het merkwaardig dat het bestuur begint
met een hertekening, een wedstrijd lanceert, een winnende ontwerper een paar
jaar laat tekenen om dan op het einde van het verhaal alles bij het oude te
laten. Dat is niet bepaald consequent, laat staan ambitieus. Het heeft wel veel
geld gekost.

En wat te denken van een prominent neen-stemmer van
het amendement die in de wandelgangen doodleuk komt vertellen dat hij het
nieuwe plan eigenlijk wel beter vindt?

     Rijmenam verdient beter