EEN STERK SOCIAAL BELEID

23 September 2012

Groen wil een prioriteit maken van het armoedebeleid en van een sterker sociaal beleid. Tegenover het onrecht van groeiende armoede kiest Groen Bonheiden-Rijmenam voor een samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, met een sterkere solidariteit. We willen een samenleving met minder ongelijkheid, die de grondrechten van haar inwoners waarborgt. Iedere inwoner van onze gemeente heeft recht op een menswaardig bestaan. Om in tijden van crisis niet onder al te zware schulden gebukt te gaan, wil Groen een betere bescherming tegen het opnemen van leningen.Als relatief rijke gemeente moet het mogelijk zijn een armoede-paragraaf in te voeren voor elk nieuw project, zodat men weet wat de effecten ervan zijn op elke bevolkingsgroep.

Aandacht voor zorgbehoevende ouderen.

Iedere oudere heeft recht op ondersteuning, zodat hij of zij zolang mogelijk in de eigen woning kan blijven. Mantelzorg is een sociale vorm van hulpverlening, waarbij mensen zorgen  voor een chronisch zieke of een zorgbehoevende uit hun directe omgeving. Deze vorm van zorg kan de gemeente ondersteunen door het ontwikkelen van een gemeentelijke mantelzorgpremie. In samenwerking met middenveldorganisaties kunnen we de mantelzorger voor een stuk ontlasten. Voor mensen die tussen de mazen van het net vallen, willen we het OCMW zeer efficiënt haar werk laten doen.

Samenhang in de wijken

Door de openbare ruimte anders in te richten zodat meer activiteiten kunnen worden georganiseerd, wil Groen de dorpssfeer in Bonheiden en Rijmenam doen heropleven.

Concreet betekent dit gezelligere pleinen met groen en banken, regelmatige markten, gediversifieerde lokale handel, cafés met terrassen, aandacht voor lokaal erfgoed, buurtfeesten, ? Dit kan gestimuleerd worden door gerichte subsidieregelingen.

Als het van Groen afhangt zijn ontmoetingsplaatsen en speelpleinen bij elke verkaveling een voorwaarde.

Met wijkbudgetten, omschreven in het gemeentedecreet, kunnen wijken zelf aan gemeenschapsvorming doen en initiatieven nemen.

In de wijken willen we streven naar een sociale en leeftijdsmix, met veel aandacht voor jongeren en sociale woningen, omdat Bonheiden op dit laatst punt zwak scoort.