Feniksbib in nieuwe locatie dienstencentrum

13 November 2018

Feniksbib in nieuwe locatie dienstencentrum

Opening dienstencentrum Mettenberg mét feniksbibliotheek.

Woensdag 7 november 2018 werd het nieuwe lokaal van het dienstencentrum op de site van Sint-Maartensberg ingenomen. Het dienstencentrum kreeg de naam De Mettenberg.

Met deze nieuwe locatie ingebed in een grotere site kan het dienstcentrum opnieuw enkele diensten aanbieden zoals 

  • tal van activiteiten voor voornamelijk senioren, maar eigenlijk is iedereen welkom
  • allerlei vragen rond thuisdiensten: poets- en klusjeshulp, maaltijden aan huis, administratieve hulp…
  • een praatje, om een krant te lezen, een gezelschapsspel te spelen, en vooral om andere mensen te ontmoeten.
  • de aankoop van gemeentelijke vuilniszakken.

 

Het uitleenpunt is eigenlijk hét resultaat om op duurzame manier mensen en middelen inzetten en, zoals schepen voor bibliotheek Barbara Maes zegt om mee te zorgen voor het geluk en het maatschappelijk welzijn van iedereen.

In datzelfde lokaal huisvestte voorheen de uitleenpost Rijmenam van de bibliotheek maar na een grondige analyse van de situatie ( beperkt aantal gebruikers, basisschool Knipoog die liever klasbibliotheken uitbouwt, ...) werd geopteerd om een uitleenpunt te realiseren. Nog steeds kan je er terecht op woensdag tussen 17-20u voor deskundig leesadvies en kan je boeken ontlenen. Anderzijds schept het nieuwe uitleenpunt kansen om de doelgroepen van het dienstencentrum makkelijker te bereiken en samen activiteiten te organiseren om het leesplezier te bevorderen.

Het uitleenpunt bevat een mooie wisselcollectie, op maat van de lezers van wie het lezersgedrag kennen. Enkele malen per jaar zal de collectie 'gewisseld' worden.

Groen is blij met dit initiatief en hoop dat het dienstencentrum ook in de toekomst ambitieuze doelstellingen op tafel legt. Groen zal ijveren voor laagdrempelige zorg voor zij die dit behoeven ( zoals manicure, pedicure, baden,...), maar ook voor een ontmoetingsplek in de wijk gericht naar kansarmere kinderen, jongeren of gezinnen. Groen vindt tenslotte ook dat het aanbieden van warme maaltijden voor de basisschool moet onderzocht worden. Maar voor het zover is, dringt zich eerst een grondige renovatie op van de hele site naar een duurzamer en klimaatneutraler en multifunctioneel gebouw.