Geen participatie in Hogenopstal fase 3 ?

06 Mei 2020

Geen participatie in Hogenopstal fase 3 ?

Een project met grote sociale en ruimtelijke impact krijgt geen gehoor van burgers, noch van raadsleden.

Bonheiden is niet echt rijk aan sociale woningen en niet elk Bonheidens gezin of alleenstaande vindt op de woon- of huurmarkt een betaalbare woning. Vorige legislatuur werd het project aan de Zwarte Leeuwstraat gerealiseerd waar 14 appartementen ingebed worden in een woonstraat naast de Sintemariaschool. Overleg met de buurt, grote aanpassingen aan het originele ontwerp, veel aandacht voor de groenaanleg en een speel- en ontmoetingsruimte maakten van het project een bescheiden succes en dat was opvallend na het luide buurtprotest van een tiental jaar eerder. De werkwijze en goede communicatie die toenmalig schepen voor ruimtelijke ordening Jan Fonderie opzette met de Duffelse Volkswoningen wierp zijn vruchten af en het project werd redelijk vlot vergund en gebouwd.

In Rijmenam vind je de sociale woonwijken Hogenopstal 1 en 2. Beide projecten werden ook gerealiseerd door de Duffelse Volkswoningen. Nabij deze wijken staat nu een derde wijk in de steigers : Hogenopstal 3.

Groen kaartte op de gemeenteraad van oktober 2019 reeds aan dat de komst van Hogenopstal fase 3 onrust gaf bij buurtbewoners.

"De ervaring met het project Zwarte Leeuwstraat leerde dat we voldoende energie en tijd moeten steken in informatie en participatie om het draagvlak te vergroten.", zegt raadslid Jan Fonderie. Hij bood het bestuur zijn diensten aan om hier te helpen waar kon.

Meer informatie en participatie moet er toe leiden dat er tijdens de wettelijke procedure geen tijd verloren gaat aan bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek.

Na menig mailverkeer en vragen op volgende gemeenteraden, kon Jan Fonderie alleen maar vaststellen dat de termen participatiemomenten en infomomenten  vlotjes door elkaar gebruikt worden. Is dat toevallig of is het niet de bedoeling om concreet aan de slag te gaan met de opmerkingen en participatie van de buurt en experts?

Concreet voorbeeld is de bewonersvergadering van 4 maart laatstleden. De raadsleden werden niet uitgenodigd en diezelfde infovergadering wordt  door het bestuur beschouwd als een participatievergadering, terwijl dat niet op de uitnodiging staat :

Groen wil dat dit dossier ernstig wordt behandeld en heeft ondertussen een gemeenteraadscommissie aangevraagd. Deze commissies kunnen door publiek worden bijgewoond. We kijken uit naar een datum op korte termijn!