Gemeenteraadscommissie over Hogenopstal 3.

11 September 2020

Gemeenteraadscommissie over Hogenopstal 3.

Eindelijk een gemeenteraadscommissie over Hogenopstal 3?

Tijdens de gemeenteraad van augustus stond de samenwerkingsovereenkomst wegen-, riolering- en omgevingswerken sociaal woningbouwproject "Hogenopstal fase 3" op de agenda.

Het dossier Hogenopstal 3 is in 2019 concreet geworden en ook in het ruimtelijk uitvoeringsplan d’Elst - goedgekeurd in 2012 - werden de percelen ingekleurd voor sociale woningbouw. Vandaag echter vindt Groen dat we opnieuw moeten nadenken over deze bestemming. In Rijmenam staat namelijk het project Dijledonk in de steigers, alsook de ontwikkeling van een binnengebied nabij de Hoogstraat. Het is voor Groen belangrijk om elk van deze ontwikkelingsprojecten beter te bekijken en uit te zoeken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

In 2019 heeft Jan Fonderie, als voormalig schepen voor ruimtelijke ordening, het nieuwe bestuur zijn bezorgdheid geuit over het dossier Hogenopstal 3.  Hij verwees daarbij naar de bouw van 19 sociale woningen ( appartementen ) in de Zwarte Leeuwstraat, toen hij en ook voormalig burgemeester Guido Vaganée, een voorname rol hebben gespeeld om het draagvlak in de directe buurt te vergroten én een bemiddelingsrol hebben opgenomen tussen de ontwikkelaar ( de Duffelse Volkswoningen ) en de basisschool Sinte-Maria.

Ook in het dossier Hogenopstal 3 is de communicatie naar en inspraak vanwege de buurt van groot belang om het dossier te doen slagen. De Groen fractie bood daarom haar diensten aan om samen met het college en de ontwikkelaar uit te zoeken hoe dit best kon gebeuren. Helaas ging het college hier niet op in.

Ondertussen contacteerden verontruste buren zowel meerderheidspartijen als oppositie om alsnog voldoende participatie te bekomen. Verder dan een informatievergadering waar enkele persoonlijke bekommernissen konden gedeeld worden, kwam het echter niet.

Groen heeft, samen met N-VA op 30 april van dit jaar het bestuur gevraagd naar een gemeenteraadscommissie om het dossier en alle plannen samen te bekijken. Maar ondanks dat er op 26 augustus een dossier over Hogenopstal 3 op de gemeenteraad werd geagendeerd, werd er geen commissie samengeroepen.

Allicht onder druk van de recent opgestart petitie ‘Red de Rijmenamse kloosterweide’ werd het agendapunt over Hogenopstal 3 door het bestuur verdaagd naar de gemeenteraad van september en werd besloten dat men de gemeenteraadscommissie zal inrichten. Eindelijk...

De volgende gemeenteraad is op woensdag 30 september maar een datum voor deze gemeenteraadscommissie is helaas nog niet gekend.