Groen helpt rioleringsgraad te verhogen

24 November 2020

Groen helpt rioleringsgraad te verhogen

Groen vraagt Bonheiden om van het rioleringsplan een prioriteit te maken.

Het gemeentebestuur moet de behandeling van afvalwater in Bonheiden-centrum verbeteren, het gebruik van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties propageren en strenger toekijken op het afvalwater bij nieuwbouwprojecten. Op die manier hoopt Groen dat Bonheiden snel betere cijfers kan voorleggen wat het verwerken van afvalwater betreft. Om dit te realiseren, zal de fractie Groen op de gemeenteraad van 25 november enkele concrete voorstellen op tafel leggen.

 

De Pano-reportage van 4 november heeft misschien geen volledig beeld weergegeven’ zegt Groen-fractieleidster Barbara Maes, ‘maar ze drukt de bevolking wel met de neus op de feitenDat de rioleringsgraad laag is weten we al lang in onze gemeente. Er moet vaak te lang gewacht worden op de bouw van pompstations en collectoren om te kunnen aansluiten. Maar desondanks is er een te weinig doeltreffend beleidsplan voor riolering en behoort Bonheiden daardoor tot de slechtere leerlingen van de klas. Een spijtige vaststelling, maar tegelijk een aansporing om van een ambitieus rioleringsbeleid prioriteit te maken.’

De problemen in Bonheiden – en in Rijmenam – situeren zich zowel in de dorpskernen als daarbuiten. In de meer afgelegen wijken en straten is er helemaal geen sprake van een rioleringsstelsel. En waar die voorzieningen er toch zijn, stelt men vast dat ze vaak niet aangesloten zijn op grotere collectoren, omdat die meestal ontbreken. Daardoor komt heel wat afvalwater nog steeds rechtstreeks in beken en open grachten terecht. In Bonheiden-centrum kampt men dan weer met een ander probleem. Door het ontbreken van een gescheiden stelsel komt heel wat regenwater of opgepompt grondwater in de riolen terecht. Het afgevoerde water wordt daardoor zozeer verdund, dat de zuiveringsstations niet behoorlijk kunnen werken.

 

De problemen zijn gekend’, vervolgt Barbara Maes, ‘en het helpt ons absoluut niets verder door een beschuldigende vinger uit te steken of door de zwarte piet naar mekaar door te schuiven. Het bestuur moet nu handelen. Zo snel en efficiënt mogelijk, want de huidige toestand is veel te schrijnend om alles opnieuw op de lange baan te schuiven. Er moet dringend een ambitieus beleidsplan opgemaakt worden waarin de prioriteiten duidelijk gedefinieerd staan. Wellicht moeten er verschuivingen gebeuren in de meerjarenbegroting, maar wie een actief beleid wil voeren, maalt daar niet om.’

 

Groen-Bonheiden blijft niet bij de pakken zitten en legt tijdens de volgende gemeenteraad alvast enkele concrete initiatieven op tafel. Om het probleem van het ‘té propere’ afvalwater van Bonheiden-centrum aan te pakken, vragen we een studie uit te voeren die op korte termijn moet leiden tot een verbeterplan. Omdat we ook beseffen dat het aanleggen van heel wat rioleringen en collectoren nog verschillende jaren zal duren, pleit Groen voor het aanleggen van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur moet daar bij Pidpa sterk op aandringen. En voor echt geïsoleerde woningen moet men het installeren van zogenaamde IBA’s aanmoedigen. Dat zijn individuele installaties die ervoor zorgen dat het afvalwater door middel van biologische technieken al direct aan de bron afdoende gezuiverd wordt.

Maar we moeten ook preventief handelen. Op plaatsen in de gemeente waar nog geen riolering ligt die aangesloten is op een zuiveringsstation, zou voorlopig geen omgevingsvergunning voor nieuwbouw afgeleverd mogen worden. Zo maak je de problemen niet erger dan ze al zijn. Het zou vanuit het bestuur meteen ook een krachtig signaal zijn dat men de problematiek van de rioleringen in onze gemeente wel degelijk ernstig neemt.