Groene ruimte

We kiezen voor inbreiding, kernversterking en compacter wonen opdat er meer ruimte komt voor een kwalitatieve publieke ruimte, en vooral meer buurt- en wijkgroen. We willen dat er in de onmiddellijk woonruimte steeds een publiek groen plein, speelplein, bos of natuurgebied is. Dat lijkt in onze gemeente misschien aardig te lukken maar we moeten dit koesteren en stop durven zeggen tegen de verharding.

En er is domein Zellaer. Groen heeft de aankoop sterk gesteund en wil deze groene oase vrijwaren voor de toekomst. Behalve de gebouwen kunnen we het parkgebied en de bossen een functie geven zoals speelbos, geboortebos of natuurbegraafplaats. Of is er plek voor stiltebeleving ?

 

Laat ons het groen dat nog is ! Daarom pleiten voor een groennorm en groenontwikkelingspercentages in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bij de realisatie van een project moet de projectontwikkelaar dan deze percentages halen. Als hij daar niet in slaagt, betaalt hij een last waarmee de gemeente zelf via een groenfonds projecten kan ondersteunen voor meer groen in de gemeente.

We moeten ook ongebruikte en onderbenutte ruimtes eerst leren gebruiken om het tekort aan groen in de omgeving te keren. Wie een stukje braak heeft liggen, durven we vragen het te beplanten.

En nog meer groen krijgen we door de omgevingsvergunning.  Deze omgevingsvergunning, waarbij bouw- en milieuvergunningen in één procedure worden samengevat, biedt kansen om bij elke bouwaanvraag na te gaan wat de natuurwaarde op het perceel kan zijn waarop gebouwd of verbouwd wordt. Ook Bonheiden kan hiermee aan de slag door er bepalingen rond natuurbijdrage in op te leggen, net zoals de bepalingen die bestaan voor parkeerplaatsen, nokhoogtes en energieprestaties. Aanleg van een bepaalde percentage groenblauwe infrastructuur bij ontwikkelingen kan een minimum richtlijn worden. Want het kan niet dat wie in een bos wil wonen, plots al zijn bomen gaat omhakken.

Bij grotere woonprojecten, kantoorcomplexen en voorzieningen zoals scholen, rusthuizen en ziekenhuizen kan het groene gedeelte van het project semi-publiek ingericht worden zodat de omwonenden er ook van kunnen genieten. Hier proberen we al samen met Imelda en Natuurpunt aan te werken en ook bij het sociaal woonproject in de Zwarte Leeuwstraat realiseerden we samen een speelplek en ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. De praktijkervaring leert dat we moeten blijven nastreven.

Ook de eigenaars van bossen en natuurgebieden stimuleren we om samen te werken met Natuurpunt, het Regionaal Landschap Rivierenland en met de Bosgroep Antwerpen-Zuid.  Zij kunnen de toegankelijkheidsregelingen bevorderen en de natuurwaarden verhogen door een aangepast beheer toe te passen.

En natuurlijk verkiezen we een openbaar groen met een biodiversiteit aan planten, goed voor vlinders en bijen en boomsoorten die voldoende weerstand hebben om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen weerstaan. Het is voor ons ook evident dat bij elk rioleringsproject in de straat reeds in de ontwerpfase ernstig wordt nagedacht over de invulling van het openbaar groen