Het bomencharter: Een groen burgerinitiatief

13 Mei 2020

Het bomencharter: Een groen burgerinitiatief

Het bomencharter: Een groen burgerinitiatief

Hoe belangrijk bomen en burgerinitiatieven voor Groen zijn, is geen nieuws. Wij zijn dan ook erg blij dat onze collega’s van het huidige gemeentebestuur het bomencharter (www.bomencharter.be) ondertekenden. De plaatselijke ambitie is om binnen vier jaar 1.500 extra bomen in onze gemeente te hebben.
Dat is super volgens Rudy Meeus, bioloog en natuurdeskundige, maar de globale ambitie is te laag. We zouden op onze kousenvoeten minstens het dubbele kunnen behalen. Want om een wei te begrenzen met een houtkant heb je al snel een 300-tal bomen nodig. Planten vijf burgers een houtkant aan, dan zitten we al aan onze quota. Extra bos zal het dus eigenlijk niet opleveren.

"Om klimaatbestendige natuur te creëren, hebben we véél inheemse bomen nodig, die de biodiversiteit bevorderen.", zegt Rudy Meeus.

Hoe kan je controleren hoeveel bomen er bijkomen, vroegen we ons af?

Bonheiden Boomt - een actie die voormalige schepen voor openbaar groen Barbara Maes lanceerde en in 2019 een 2de editie kende -  leverde 377 bomen af. Omdat het Regionaal Landschap Rivierenland ( www.RLRLbe ) bomen verkoopt middels gemeentelijke subsidie, hebben we ook op dat aantal zicht. Particulier aangekochte bomen ontsnappen aan de telling. Maar laat ons hopen dat dat er massa’s zijn.
Een derde kanaal dat via subsidies bomen aangroei optekent, is de Bosgroep (www.bosgroepen.be), een vereniging die boseigenaars groepeert en bossen inventariseert. Het stimuleren van robuuste natuur is erg belangrijk.

Groen Bonheiden-Rijmenam zal zich inzetten om het gemeentebestuur te overtuigen om de ambitie van 1.500 stuks sterk te verhogen en zal hiertoe enkele concrete initiatieven nemen in het najaar. Zie jij op het openbaar domein of nabij het openbaar domein nog plekken waar er zeker ruimte is voor nieuwe aanplantingen, dan mag je die altijd overmaken aan [email protected].