Installatievergadering

04 Januari 2019

Installatievergadering

Installatievergadering 

Donderdagavond 3 januari werd de nieuwe gemeenteraad voor zes jaar geïnstalleerd.Het publiek was talrijk aanwezig om de nieuwe gemeenteraadsleden hun eed te zien afleggen. Jan Fonderie legde voor de 4de maal zijn eed af als raadslid, Annick Van den Broeck en Barbara Maes voor de 2de maal en Charlotte Pittevils wordt het jongste raadslid ooit voor Groen. Tot 7 jaar geleden bestond de fractie van Groen uit slechts 1 raadslid, sinds 2019 zijn we maar liefst met 4!

Net zoals de voorbije gemeenteraad heeft Groen ook op deze eerste eerste gemeenteraad na het behandelen van alle agendapunten het woord gevraagd. We wouden hiermee duidelijk maken wat er van Groen mag verwacht worden.

De toespraak van onze fractie lees je hier :

Beste collega’s gemeenteraadsleden,

Vorige gemeenteraad  heeft Jan op het einde van onze Groene bestuursperiode een slotwoordje gebracht, vandaag echter zit Groen in haar nieuwe rol en willen we toch even onze beschouwing meegeven.

Democratie is een raar kaartspelletje: je wint en toch volgt er geen beloning; je verliest maar je mag wel naar een hoger level.
Op 14 oktober van vorig jaar gaven meer mensen dan ooit hun vertrouwen aan Groen – en aan onze collega’s van N-VA, maar wij zitten nu in de oppositie. CD&V en BR30 verloren een pak kiezers, alleen Open-VLD boekte een prachtig resultaat.  Doch voor de kaarten echt geschud en verdeeld werden, was al afgesproken  wie er mocht winnen…

Het blijft een raar kaartspelletje, die democratie.

Maar goed, we willen vooruit kijken.

Groen zal dus voor zes jaar deel uitmaken van de oppositie. Een beladen woord, oppositie. Want het houdt tegenwerken in zich. En laat dat nu net iets zijn wat wij niet willen doen. Net zoals dat tijdens onze kiescampagne het geval was, willen wij ook nu een positieve houding aannemen, ijverend voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere wereld. Wij willen dat doen samen met de partijen van de meerderheid. Als ze ons daar de kans toe geven.

Want tot nu toe hebben wij vruchteloos gezocht naar enige beleidsverklaring of bestuursakkoord of duidelijk uitgesproken ambities van dit nieuwe bestuur. De dag na de verkiezingen wisten we al wie welke schepenposten zou bekleden ( en jammer genoeg hebben we toch enige ‘ontvrouwelijking’ moeten vaststellen) en mondjesmaat kwamen ook de bevoegdheden tevoorschijn.

We vonden het een beetje ‘copy paste’ van de bevoegdheden die al bestonden, zonder echt accenten te leggen tenzij de bevoegdheid ‘gezonde lucht’. Weliswaar jammer dat onze kersverse schepen de aanbevelingen heeft gemist die professor Filip Meysman bracht tijdens de analyse van de Curiezeneuzen resultaten in onze gemeente eind november van vorig jaar. We zullen ze je zeker nog aanreiken in deze vergadering.

Ook betreuren we het verdwijnen van de bevoegdheid openbaar groen en hadden we echt graag de bevoegdheid klimaat of energie of water of publieke ruimte of zeker ‘participatie’ zien verschijnen. Zeker dat laatste woord werd wel erg veel in de mond genomen voor 14 oktober.

Maar noch over die participatie noch over andere inhoud hebben wij tot nu toe té weinig gelezen.
We moeten ons dus behelpen met de verkiezingsprogramma’s. Dat van BR is net één A4’tje lang, dat van Open-Vld zowaar het dubbele. En op de website van CD&V lezen we – ook vandaag nog: ‘Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereiding van ons verkiezingsprogramma. Zodra ons verkiezingsprogramma klaar is, zal je het kunnen nalezen.’

Dat kan allicht beter, we kijken dus uit naar een hopelijk zo snel mogelijk gepubliceerd bestuursakkoord waaruit we de ‘goede zaken’ zeker zullen steunen. Wij gaan niet elk voorstel van de meerderheid a priori verwerpen. Wij willen verbinden, niet verdelen.

Maar tegelijk zullen wij zelf ook initiatieven nemen. Wij zullen in de commissievergaderingen en in de gemeenteraadszittingen met eigen voorstellen en agendapunten komen. Wij zullen burgerinitiatieven steunen en zullen zelf infomomenten en/of participatieve acties ondernemen.

Kortom, wij zullen de opdracht uitvoeren die de kiezer ons gegeven heeft. Nog nooit kreeg Groen in Bonheiden en Rijmenam zoveel stemmen, zoveel vertrouwen van geëngageerde burgers. Wij zullen met hen rekening houden. Hopelijk zullen jullie als bestuur dat ook met ons doen, zegt fractieleider Barbara Maes.


We wensen het nieuwe bestuur veel succes.  

 

Wil je weten wat de fractie verder deed tijdens deze gemeenteraad ? Neem dan een kijkje onder de rubriek gemeenteraad_ fractie aan het werk