Jan ,Barbara en Annick, alle drie in het nieuwe gemeentebestuur.

15 Oktober 2012

'De kiezer heeft ons echt wel aan het werk gezet'  Het prachtige verkiezingsresultaat en de duidelijke inbreng in het bestuursakkoord is de verdienste van heel wat mensen geweest. Het was een enthousiaste en erg bekwame ploeg die dank zij heel veel inzet dat resultaat bereikt heeft. Een ploeg die onder de bezielende leiding stond van voorzitter Herman Lens.

 Groen: Waar is dit schitterende resultaat bij de verkiezingen aan te danken?

Herman: Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat factoren hebben meegespeeld. We pakten uit met een sterke lijst, waarbij er duidelijk ook kandidaten waren die kiezers aanspraken buiten onze traditionele doelgroep. Ik wil daarbij zeker de wervende kracht van onze jonge kandidaten benadrukken. En met Jan Fonderie beschikten we over een lijsttrekker die bijzonder geloofwaardig is. Maar eigenlijk is de enorme inzet van alle 23 kandidaten het belangrijkst, hun gedrevenheid, de manier waarop ze mensen overtuigden. Ze werden daarbij geholpen door een sobere maar doelgerichte campagne, met een geloofwaardige verkiezingsfolder en enkele opvallende acties. Een uiteraard speelt ook mee dat wij een positief verhaal brachten, waaruit duidelijk bleek dat we de ambitie hadden om mee te besturen.

 Groen: We beschikken nu over twee schepenambten. Zijn Jan en Barbara klaar om mee te besturen?

Herman: Jan beschikt over een enorme ervaring als gemeenteraadslid en staat gekend voor zijn dossierkennis. Hij is er echt wel klaar voor. Barbara is zich volop aan het inwerken, maar ook zij gaat van start met een ruime bagage, want ze kent het reilen en zeilen binnen de gemeente. Allebei hebben ze ervaring in leidinggevende functies en ze nemen zeer vlug iets op.

 Groen: Valt het verkiezingsprogramma van Groen te rijmen met dat van de andere meerderheidspartijen?

Herman: Al tijdens de campagne was het duidelijk dat de programma's vrij dicht bij elkaar lagen, al blijven er natuurlijk ideologische accenten. En wie het bestuursakkoord nauwkeurig leest, zal merken dat Groen erg goed voorbereid aan de onderhandelingstafel kwam. Maar naast de inhoud is ook de bestuursstijl erg belangrijk voor de drie partners. Bij iedereen is de goesting groot om er aan te beginnen. We weten dat we binnen de meerderheid de kleinste partij zijn, maar we zullen zeker op onze strepen staan.

Groen: Blijven de niet-verkozen kandidaten sterk betrokken bij de werking van de partij?

Herman: Dat is mijn vurige wens. Er is heel veel werk aan de winkel en dat kunnen Jan en Barbara als schepenen en Annick als gemeenteraadslid zeker niet alleen bolwerken. Dat dwingt ons om de interne organisatie beter op punt te zetten, maar de schitterende werking van Jong Groen en de recent opgericht Cel Communicatie stemmen mij zeker hoopvol. Er zijn trouwens niet alleen de 23 kandidaten die hun kennis ter beschikking stellen.

We moeten ook een goed evenwicht zoeken tussen inhoudelijk werken en het onderhouden van het groepsgevoel. We zijn steeds een toffe bende geweest en we zullen maar succesvol blijven als we dat zo houden.