Jonge Groenen uit Bonheiden-Rijmenam willen vaart achter fuifcharter

23 April 2012

Jonge Groenen uit Bonheiden-Rijmenam willen vaart achter fuifcharter. "In 2010 zat ik als lid van de Jeugdraad mee aan tafel bij de opmaak van het fuifcharter", zegt Jan Vandenborre. "Een overeenkomst tussen de

gemeente en de jeugd, een document waarin wederzijdse inspanningen, gemeenschappelijke belangen en doelen mooi opgelijst staan. Handig: alles wat je moet weten staat er in. Goed: door de wederzijdse inspanningen die afgesproken zijn weet de gemeente dat je als organisator de overlast zo goed mogelijk binnen de perken zal houden.Het gaat dan concreet over een afgesproken sluitingsuur, leeftijdsgrenzen op alcoholgebruik en stewards die buiten een oogje in het zeil houden. Als wederdienst krijgen organisatoren een service om u tegen te zeggen: tegemoetkoming in de kosten van securityagenten en gratis uitleendienst door de technische dienst" legt Jan uit. "Toch is het fuifcharter, dat volledig opgesteld is, nog niet in werking getreden. Waarom, vraag je je af. Wel: geen idee".

"Na twee jaar is er nog niks officieel, het charter is nog door niemand
ondertekend", zegt Nori Hatim, al vele jaren ge├źngageerd in het Jeugdhuis
JOC Dirksen. " Waarom is er geen prioriteit vanuit het bestuur om deze
overeenkomst geldig te maken? Het is een prachtig initiatief dat het wederzijds
vertrouwen tussen gemeente en jeugd versterkt en bevestigt. Goed, toch? Wij,
als jeugdige organisatoren, vragen met aandrang aan het gemeentebestuur om het
fuifcharter te finaliseren en in voege te laten treden", gaat Nori verder.
"Waarom wachten als het vandaag kan?"
Beide jongeren van Groen vinden dat de tweespalt binnen het gemeentebestuur
geen reden mag zijn om het fuifcharter op de lange baan te schuiven.

Jan Vandenborre en Nori Hatim zijn beide kandidaat op de GROEN-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober.
Als scoutsleider en lid van 'tJoenktoneel liggen de interesses van Jan
voornamelijk bij Jeugd en Cultuur.
Nori is ook sterk begaan met sociale thema 's als mantelzorg en
armoedebestrijding.