JONGEREN KRIJGEN ALLE KANSEN

21 September 2012

Kinderopvang en kinderanimatie Voor de peuters, kleuters en schoolkinderen willen we een goed georganiseerde naschoolse kinderopvang uitbouwen met voldoende plaatsen.We willen jongeren prikkelen om zelf initiatief te nemen zoals bijvoorbeeld een fietstrein om de tocht naar en van school op een veilige en kindvriendelijke manier te laten verlopen. Wij ijveren voor een goede begeleiding en aangepaste opvang voor kinderen met een beperking. De speelpleinwerking met het peter- en meterschap van de pleintjes en de grabbelpas/swabbel/swap-werking georganiseerd door de jeugddienst ondersteunen we.

Het Kinder- en Jongerenontmoetingscentrum komt er en daar zijn we blij om. Wij willen dat alle leeftijden en interesses hier hun plek vinden. Zo moet er naast kinderopvang en animatie ook plaats zijn voor repetities voor muziek, jeugdtoneel en dans maar ook voor allerhande kleine of grote feesten en evenementen.

Dialoog tussen jongeren en gemeente

De huidige werking van de Jeugddienst, de Jeugdraad en de inzet van de vele vrijwillige medewerkers van onze jeugdverenigingen willen wij zeker blijven ondersteunen en verder uitbouwen, omdat we ervan overtuigd zijn dat zij een belangrijke rol spelen binnen de ontwikkeling van onze jongeren. We willen jongeren terug goesting doen krijgen in initiatief nemen, zonder dat ze hiervoor raar bekeken worden. Goede afspraken zijn hierbij onontbeerlijk. Daarom bepleiten wij de bekrachtiging van het fuifcharter, een overeenkomst tussen bestuur en jeugdige organisatoren. Wederzijds respect en duidelijkheid zijn hierin sleutelwoorden.

Terug naar overzicht programma GROEN Bonheiden-Rijmenam