Kinderen en jongeren

Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder opgesloten te worden in (speel)reservaten. Daarom voorzien we extra speelelementen in straten en op pleinen. Misschien moeten onze straten eerst een speeltoets ondergaan en dan realiseren we een speelweefsel en een kindlint.

Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken omvat, en de routes die deze plekken verbinden. We geven met een speelweefselkaart een duidelijk overzicht van alle publieke speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en de veilige wegen er naartoe.

Een kindlint is een kindvriendelijke route in de wijk die speelplekken, scholen en andere kinderbestemmingen met elkaar verbindt.

Op nieuw speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan. Er zijn veel mogelijkheden om avontuurlijk speelgroen aan te leggen. Op elke school streven we naar een GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) want GRAS daagt kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen speelkansen. Pestgedrag daalt wanneer kinderen in een meer ontspannen sfeer spelen. Ook buiten de lesuren zijn ze een natuurlijke leeromgeving voor kinderen. We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van scholen voor het omtoveren van een speelplaats tot een GRAS: betrokkenheid van ouders of buurt, inspraak van de kinderen zelf. We voorzien begeleiding van de jeugddienst bij het participatief traject. Zo is er geen excuus meer om niet buiten te spelen.

Kinderopvang : genoeg plek voor iedereen ?

We voeren een actief beleid rond kinderopvang. Kinderopvang heeft een pedagogische en sociale functie. Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijk instrument om de gelijke kansen van elk kind waar te maken. Daarnaast kunnen ouders in de kinderopvang sociale steun van elkaar en opvoedingsondersteuning in de praktijk krijgen. We richten een ‘lokaal loket kinderopvang’ op, bijvoorbeeld in een Huis van het Kind dat zetelt in het nieuwe vrijetijdscentrum. Aan het loket kan je terecht voor alle kinderopvangvragen of informatie over vrijetijdsactiviteiten. Er zijn ook digitale mogelijkheden, zoals een kinderopvangwijzer, die alle info bundelt en online toegankelijk maakt.

We blijven buitenschoolse kinderopvang realiseren in nauwe samenwerking met externe partners zoals de scholen, het jeugdwerk, speelpleinwerking, sport, sociaal-cultureel werk en welzijnswerkers. We zorgen voor een actueel infopunt over vraag en aanbod van opvang voor de schoolvakanties.

We willen bijzondere aandacht voor de groeiende vraag naar flexibele opvang (zieke kinderen, heel vroeg of heel laat), met als uitgangspunt de draagkracht van het kind. Ook alternatieve vormen van kinderopvang verdienen steun, zoals het ' bijspelen' : een solidaire buitenschoolse kinderopvang met een beurtrolsysteem, georganiseerd door de ouders, grootouders & familieleden ...

 

Het jeugdwerk moet deel zijn van een integraal beleid voor cultuur, vrije tijd en sport. Daarom is samenwerking tussen verschillende diensten noodzakelijk. De taak van onze vrijetijdscoördinator wordt nog belangrijker om voor het hele sport, cultuur en jeugdwerk één duidelijke communicatie en doelstelling op te zetten zodat elke ouder, kind en jongere haar gading vindt in onze gemeente. In het nieuwe vrijetijdscentrum hopen we alvast dat een medewerker samen met onze jongeren een dynamisch jeugdhuis uit de grond kan stampen. Maar behalve een plek om te ontspannen of te feesten, kan een jeugdhuis ook samen studeerplekken organiseren.

We moedigen samenwerking aan door gedeeld en polyvalent gebruik van ruimte te belonen bij de toekenning van subsidies voor jeugdinfrastructuur. Het delen van die infrastructuur kan tijdelijk of occasioneel zijn. Gedeeld ruimtegebruik is steeds een positieve keuze met aandacht voor de eigenheid van de verenigingen in plaats van een besparingsmaatregel.

Gezinnen krijgen helaas soms af te rekenen met het verlies van een kind. Op onze begraafplaatsen herwaardeerden we de foetusweide maar er is zeker nog plaats voor een gezinsvriendelijke rouwplek.

En voor onze allerkleinsten willen we in elk gebouw met een openbare functie een kindvriendelijke WC en een verzorgingstafel.

Wil je onze jongeren van Jong Groen leren kennen en weten waar ze voor staan : bekijk dan dit filmpje.