KJOC en Duurzaam woonproject Grote Heide: allebei nodig!

15 December 2011

Aan de capriolen rond het Kind- en jeugdontmoetingscentrum (KJOC) lijkt nu toch misschien een einde te komen. Groen! juicht dit uiteraard toe, maar blijft op haar hoede. Er zijn namelijk

voldoende redenen om ongerust te zijn.

Als architect heb ik
van in het begin een inbreng gehad in de plannen van het KJOC en ik was dan ook
bijzonder ontgoocheld toen de realisatie ervan naar de Griekse kalender
verwezen werd. Dit gebeurde op de tumultueuze gemeenteraad van februari, die
een breuk veroorzaakte in de coalitie.

 Dat de nieuwe schepen van jeugd het roer nu plots
omgooit, lijkt een positieve wending, maar doet bij alle andere partijen de wenkbrauwen
fronsen. Ook Groen! leest tussen de regels.

Nu het er meer en meer begint op te lijken dat de goed gelegen gemeentegronden
van de Grote Heide vlug-vlug verkocht zullen worden om de bouw van het KJOC in
2013 te financieren, is het risico groot dat de hoogstbiedende
projectontwikkelaar, die onvermijdelijk zal mikken op kapitaalkrachtige
klanten, de gronden zal verwerven. In de Groenkrant heb ik onlangs nog een
oproep gedaan om deze gronden te benutten om de échte woningnood in onze
gemeente aan te pakken.  De locatie van
de Grote Heide geeft een uitgelezen kans om een duurzame woonwijk met een
gezonde bevolkingsmix te realiseren, dicht bij het centrum.

Iedereen moet echter
beseffen dat zo 'n project alleen kans op slagen heeft als de gemeente zelf een
stevige vinger in de pap houdt bij de realisatie. Nu kiezen voor het snelle
geld van de hoogstbiedende zonder enige garantie op sociale en duurzame
accenten, staat gelijk met verkoop van de kroonjuwelen.

Uiteraard wil ook
Groen! dat de gemeente financieel beter wordt van een woonproject, maar dan wel
zonder overhaaste beslissingen die een hypotheek leggen op een toekomstgericht
woonbeleid in onze gemeente. Zowat iedereen verkondigt nu al, terecht, dat
betaalbaar wonen een belangrijk verkiezingsthema wordt. Een holle slogan of een
welgemeende bezorgdheid? De aanpak van het dossier Grote Heide zal veel duidelijk
maken.

Op deze gemeenteraad
zal Groen! uiteraard niet tegen de realisatie van het KJOC stemmen. Ik ga er wel op wijzen dat iedereen goed moet nadenken over hoe men best
omspringt met de schaarse gemeentegronden in het centrum en dat een
langetermijnvisie broodnodig is.

Vorige week woensdag
23/11/2011 vond er in Putte een IGEMO-woonforum plaats waar een interessant
project in Sint-Katelijne-Waver werd toegelicht, dat tot stand kwam in
samenwerking met VLABO vzw (vlaanderen bouwt). Het is misschien niet de enige
en juiste piste die de gemeente moet onderzoeken, maar de expertise van VLABO
heeft toch een aantal voordelen :

  • Het is een bouwcoördinator (projectregisseur) en bemiddelaar
    tussen gemeenten en alle betrokken partijen (bouwteam, nieuwe eigenaars, ...);
  • Ze werkt nauw samen met de Vlaamse bouwmeester en staat dus
    garant voor kwaliteit.

Groen! vraagt dat onverwijld een stuurgroep wordt opgericht voorgezeten door de
schepenen van resp. sociale zaken, ruimtelijke ordening en leefmilieu, waarin
alle mogelijke pistes en scenario's i.v.m. projectrealisatie en -beheer zouden
worden in kaart gebracht.

Ik resumeer door
nogmaals te onderlijnen wat de hoofdbekommernis zou moeten zijn van de gemeente:
het is absoluut noodzakelijk dat de projecten KJOC en Grote Heide allebei door
de gemeente zelf in eigen beheer worden gerealiseerd.  Voorgelezen door Jan Fonderie op 30/11/11.