KJOC wordt vrijetijdscentrum

05 Mei 2018

KJOC wordt vrijetijdscentrum

Groen kijkt op naar het nog te bouwen Kinder- en Jongerencentrum (KJOC). Dat zal een vrijetijdscentrum worden in onze gemeente waar jong en oud terecht kan. 

De aannemer is volop de werf aan het inrichten en de werken starten vanaf 2 mei. Ten vroegste in het najaar van 2019 openen de deuren. 

Het gemeentebestuur van Bonheiden had op 20 december het budget goedgekeurd voor de bouw van een inclusief vrijetijdsgebouw. In dit gebouw zullen verschillende doelgroepen onderdak vinden.

In dit nieuwe gebouw zal o.a. het nieuwe jeugdhuis worden ondergebracht. Het doel is om het gebouw en zijn voorzieningen ook in te zetten voor andere doeleinden. Er zijn twee polyvalente zalen voorzien die beschikbaar zullen zijn voor alle doelgroepen en verenigingen. De grote zaal zal beschikken over uitstekende voorzieningen voor alle mogelijke activiteiten zoals o.a. het seniorenfeest of grote evenementen van verenigingen. De kleine zaal zal vooral geschikt zijn voor vergaderingen en de activiteiten van jeugd- en sportkampen. Deze zaal zal, net zoals de grote zaal, beschikbaar zijn voor alle verenigingen en toegankelijk voor mensen met een beperking.

In het gebouw zullen ook de buitenschoolse kinderopvang en de vrijetijdsbalie een thuis vinden. De ruimte voor kinderopvang zal voldoen aan alle voorwaarden van Kind & Gezin en zal ook een verdubbeling van het aantal opvangplaatsen mogelijk maken. De vrijetijdsbalie wordt een centraal aanspreekpunt voor alle vrijetijdsdiensten van de gemeente.

"Het nieuwe vrijetijdsgebouw wordt niet enkel multifunctioneel maar zal ook voldoen aan strenge normen van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Dit zal onder andere gerealiseerd worden door de combinatie van geothermie en een hoge isolatiewaarde," zegt Jan Fonderie, schepen van Jeugd die nauw betrokken was bij de ontwerpfase.

De kost van het nieuwe gebouw wordt geraamd op € 3.050.000 waarvan € 400.000 gereserveerd is voor duurzame investeringen. Daarnaast wordt € 150.000 voorzien voor het groene karakter rond het gebouw en € 100.000 voor de aankoop van meubels en ander inrichting.

Voor de naam werd reeds een oproep gelanceerd. In de loop van de maand mei kondigen we aan welke namen geselecteerd zijn en kan je via de gemeentelijke website stemmen op jouw favoriet.