Leo Moons wordt nieuwe voorzitter.

10 Juli 2019

Leo Moons wordt nieuwe voorzitter.

De leden van Groen Bonheiden-Rijmenam verkozen op 24 juni Leo Moons unaniem tot voorzitter en Mieke Van Looy tot ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling. 

Zij nemen de voorzittershamer over van Annick Van den Broeck, die de partij gedurende meer dan 10 jaar uitstekend leidde en een flink nieuw aantal kiezers wist te overtuigen.

Onder haar voorzitterschap wist Groen het aantal gemeenteraadsleden op vier te brengen. Zij mocht dan ook heel wat dankbetuigingen in ontvangst nemen.

 

In zijn voorzitterschap wil Leo Moons zich, met ondersteuning van Mieke en de hele Groen-fractie, inzetten op verbinden. Enerzijds met alle inwoners en buurgemeenten, maar tegelijk ook met de meerderheid in het gemeentebestuur. Op die manier kan er aan een mooie toekomst voor alle inwoners gewerkt worden. Leo & co zijn ervan overtuigd dat het Groene gedachtegoed nodig is en uiteindelijk iedereen ten goede komt.

Leo Moons is 60 jaar, groeide op in Bonheiden en woont momenteel in Rijmenam. ‘Ik word nog steeds geïnspireerd door Baden Powell, de stichter van de scouts en gidsen,’ zegt Moons. ‘Hij riep op om de wereld beter achter te laten dan je haar gevonden hebt en dat is nu meer dan ooit aan de orde. 

Mieke Van Looy (45) vindt haar inspiratie onder meer bij de Dalai Lama: ‘Omdat we met zijn allen de Aarde delen, is het essentieel dat we leren in harmonie met de natuur en met elkaar samen te leven.’ Beiden zijn er dan ook van overtuigd dat je beter zelf aan de slag gaat in plaats van te zagen en te zeveren. 

 

 

Wil je Leo of Mieke contacteren, dat kan:

Leo Moons: [email protected]  0475 24 26 46

Mieke Van Looy: [email protected] 0496 03 99 98