Lokale economie

Kleine handelszaken in de kernen van onze gemeente willen we zichtbaar en karakteristiek maken door in te zetten op branding, beleving en evenementen. Zo tonen we wat het handelsmerk is en waar we als gemeente fier op zijn.

 

Bonheiden bruist, Rijmenam rinkelt…

We willen creatief omgaan met functies van leegstaande winkels en panden, door eigenaars te vragen hun panden open te stellen als pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandigen en thuiswerkers. Misschien kunnen we eigenaars stimuleren hun vitrine ter beschikking te stellen van kunstenaars of met een (historische) foto af te plakken of er een (tijdelijke) sociale  of gemeenschappelijke functie aan te geven.

Maar ook woon-werkplekken creëren op plaatsen waar je het niet verwacht ! Verbeeld je dat ooit de kerk jouw kantoor kan worden ? We willen een lokale banenmarkt waar bedrijven uit de gemeente hun bedrijf, openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen presenteren. Op die manier komen werkzoekenden in contact met lokale bedrijven en vinden zij misschien werk dicht bij huis. Vooral specifieke aandacht naar jongeren en kort-geschoolden is hier belangrijk.

 

Toerisme kan één van de dragers worden van onze lokale economie.

Als we onze bossen, onze natuur en onze landschappen duurzaam beheren kunnen ze een voorname trekpleister worden voor wandelaars en fietsers. Maar ook ons erfgoed in combinatie met lokale producten en evenementen die aansluiten bij onze streek. Wat zou het fijn zijn dat onze centra een boost kregen met nieuwe horecazaken en kleinschalige voedselbedrijven waar groenten en fruit rechtstreeks van het veld in de winkelrekken terechtkomen. Een arrangementje “Witloof proeven en kant bewonderen” lijkt recht uit Vlaanderen vakantieland te komen….. Ook het domein Zellaer kan alvast voor extra toeristische werkgelegenheid zorgen in eigen streek en misschien het potentieel van de nabijgelegen horeca verhogen.

 

We ondersteunen de coöperatieve economie.

Want coöperaties zijn terug van nooit echt weg geweest. Ze nemen vaak een voortrekkersrol op in het duurzaam ondernemen en de circulaire economie. Coöperatief ondernemen is een erg democratische vorm van ondernemen: ieder heeft één stem en kan profiteren van de winsten. Daarom proberen we gebruik te maken van coöperatieve voorwaarden in de criteria van openbare aanbestedingen of bij innovatieve overheidsopdrachten. Misschien kunnen we als gemeente toetreden tot een coöperatieve, zeker als er een gemeenschappelijke nood of uitdaging is zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van de straatverlichting of de opwekking van hernieuwbare energie. We willen absoluut op zoek gaan naar partnerschappen met burgercoöperaties om die energietransitie mogelijk te maken.