Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Bonheiden en Rijmenam, dat zijn niet alleen huizen, villa's, straten en pleinen. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

  • In onze gemeente moet iedereen zich kunnen thuisvoelen. We bouwen samen aan wijken waar mensen elkaar kennen. Wijkfeesten worden logistiek én financieel ondersteund.
  • Bij ons komen jong en oud samen. Kinderen kunnen zich uitleven op de speelpleintjes en zich sportief en cultureel ontplooien op domein Berentrode, in 't Kranske of tijdens Grabbelpasactiviteiten. Ouderen mogen zorgeloos genieten van hun oude dag. Het lokaal dienstencentrum moet hun de eerste zorgen en noden aanbieden.
  • Onze streek bruist. Met gerichte acties helpen we de lokale handel en op de wekelijkse markt kom je elkaar graag tegen. Met de openstelling van domein Zellaer en de aankoop van 't Smiske verzekeren we enkele mooie erfgoedplekken voor de toekomst.