Officiële eedaflegging nieuwe kindergemeenteraad .

24 September 2016

Officiële eedaflegging nieuwe kindergemeenteraad op 1 oktober 2016 Op zaterdag 1 oktober, omstreeks 15 uur, vindt de officiële eedaflegging van de nieuwe kindergemeenteraad plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Jacques Morrensplein 10.  

Als inspraakorgaan voor kinderen heeft de gemeente de kindergemeenteraad opgericht. De kinderen en jongeren stellen zelf hun agenda samen en beslissen autonoom welk advies ze aan de volwassen gemeenteraad geven. De kindergemeenteraad wordt telkens per schooljaar samengesteld, nu is dat voor 2016 - 2017. Bij deze nieuwe start worden alle kinderen en jongeren van het 5e en 6e leerjaar en van het 1e en 2e middelbaar uit onze gemeente uitgenodigd.

Op deze manier wil de gemeente de kindergemeenteraad betrekken bij wat er allemaal in onze gemeente gebeurt, door kinderen de kans te geven hun ideeën en wensen te laten horen. In de kindergemeenteraad komen ze in contact met andere kinderen, andere wensen, andere meningen. Overleggen, luisteren en helpen waar kan, bij vragen van andere kinderen. Na de lagere school zwermen ze allemaal uit naar scholen in andere gemeenten. Via de gemeente blijven ze op de hoogte van de gebeurtenissen in ons dorp en hebben ze nog iets te zeggen ook.
Kortom, de kindergemeenteraad kan al spelenderwijs vaardigheden aanleren, zoals spreken in het openbaar. Even belangrijk is het kunnen luisteren naar en het respecteren van de andere.
 

U bent uiteraard van harte uitgenodigd op deze eedaflegging.