Onderwijs

We ijveren om het concept brede school ingang te doen vinden !

De brede school is dé plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur,... Maar dit veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers.

Zeer concreet willen we dat onze scholen zich na de schooluren en in vakanties transformeren tot een draaischijf voor de buurt : kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport- en muziekactiviteiten, workshops allerhande... kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine evenementen zijn deel van het brede schoolverhaal. De coördinator van het brede schoolproject is de sleutelfiguur om alles op elkaar af te stemmen. Deze hoeft niet noodzakelijk uit de school zelf te komen. Als gemeente kunnen we hier iemand op inzetten en kan dit een nieuwe dynamiek geven aan het vrijetijdsbeleid, voor jong én oud !

Een brede school kan gezinnen ontlasten, want als jouw kinderen hun hobby's beleven onmiddellijk na de schooluren én in de school, hoef jij 's avonds niet meer de baan op...