Openbaar onderzoek rioleringsproject Weynesbaan loopt.

21 Mei 2020

Openbaar onderzoek rioleringsproject Weynesbaan loopt.

Het openbaar onderzoek voor het rioleringsproject Weynesbaan loopt van 5 mei tot 6 juni.

In de Weynesbaan en in de aanpalende straten waar nu nog geen riolering ligt, komt weldra een gescheiden rioleringstelsel. Groen keek alvast de documenten in die je op de website van de gemeente vindt en ook kan raadplegen in het omgevingsloket : https://www.bonheiden.be/bekendmaking-openbaar-onderzoek-omgevingsaanvraag-wegenis--en-rioleringswerken-weynesbaan-en-bemaling

 

Om deze riolering te realiseren komen er maar liefst drie pompstations :

- aan de Doornlaarstraat

- langs de Kleinbeek

- bij de Oude Booischotsebaan

 

Bovenbouw en mobiliteit

Na de rioleringswerken wordt ook de volledige bovenbouw aangepakt. Er komt een dubbelrichtingfietspad aan de zijde van de begraafplaats van Rijmenam met een afscheiding van de rijbaan (haagjes waar mogelijk).

In principe komt er over de hele lengte een fietspad van 3m breed, met een helling van 2% voor de afvoer van regenwater. Tussen het fietspad en de rijweg wordt een strook van 1m voorzien waar over een groot deel een haag voorzien wordt en aan de andere kant (tegen de woningen aan) een berm met een breedte van 1m.

Aan het kruispunt met de Watermolenstraat en aan de Doornlaarstraat komt een middeneiland  voor overstekende voetgangers en fietsers. 

Ter hoogte van de begraafplaats komt er een bredere scheiding tussen fietsers en auto’s en wordt het aantal opritten van de parking van 3 naar 2 teruggebracht. Van de 63 parkeerplaatsen die er nu zijn verdwijnen er 29, maar worden er tegelijk 9 bij aangelegd, wat het uiteindelijke totaal op 43 brengt.

Er komt een snelheidsbeperking van 50 km/uur vanaf Oude Booischotsebaan tot Louterman. Aan de Louterman wordt het wegdek rood geschilderd en behoudt men het zebrapad, maar komt er geen speciale fietsoversteek.

Ter hoogte van het kruispunt Plasstraat/Martstraat wordt het fietspad niet alleen aanliggend maar wordt ook smaller dan 2m. Ook de afstand tussen het fietspad en de woningen versmalt tot 0,5m.

Ter hoogte van de ingang Weyneshof komt een middeneiland en een zebrapad. De rotonde aan kruispunt met Tinstraat verdwijnt, waarbij de doorgaande beweging van Weynesbaan naar Tinstraat is.

Wie vanuit Peulis komt, moet voorrang verlenen omdat er geen rondpunt meer is. Voor Groen lijkt dit is een onveilige situatie voor verkeer komende uit de Weyneshoflei en ook de fietser heeft geen enkele bescherming meer voor het verkeer dat vanuit de Tinstraat naar de Weynesbaan rijdt.

 

Ecologische impact

Aan dergelijke project is er ook een ecologische impact. Enerzijds zijn we bijzonder blij dat er een gescheiden rioleringstelsel komt want dat is héél positief voor het milieu, maar anderzijds moeten we ook tijdens de aanleg de milieubelasting zo klein mogelijk houden.

We hopen dat de grachten niet met beton zullen afgewerkt worden en vonden onvoldoende informatie over het open bekken ter hoogte van Weynesbaan-Oude Booischotsebaan.

We maken ons vooral zorgen over de bemaling voor dit project: voor de volledige lengte van het project wordt een grondwaterpeilverlaging voorzien! Het geraamd bruto jaar debiet bedraagt maar liefst 275.326 m³.

Groen wil absoluut oplossingen zoeken om het opgepompte grondwater ter plekke te laten infiltreren want het geraamd bruto jaar debiet bedraagt maar liefst 275.326 m³.", zegt Jan Fonderie, voormalig schepen voor ruimtelijke ordening."Dat is héél véél water!"

 

Tot slot zullen een 70-tal bomen worden gerooid.

Op de gemeenteraad van april vroeg Groen reeds naar de planning en werd geantwoord dat de werken starten in 2021 en in 2024 afgerond zouden zijn. Het geraamd budget bedraagt 4.200.00 euro.

Groen zal het bestuur - dat uitpakt participatief te werken - erop wijzen dat de bekendmaking van dit openbaar onderzoek toch grootser mocht opgepakt worden. Een webinar door het studiebureau of een leesbare presentatie zou een absoluut minimum moeten zijn.

Wie nog vragen heeft bij dit project, moet snel zijn want het openbaar onderzoek nadert zijn einde...