Park domein Sluyts blijft tijdelijke parking!

28 Februari 2019

Park domein Sluyts blijft tijdelijke parking!

Park domein Sluyts blijft tijdelijke parking!

Groen maakt zich zorgen over het domein Sluyts, een mooi parkgebied in het centrum van Rijmenam dat nu plots een tijdelijke parking werd. Om het park op te waarderen werd vorige legislatuur op initiatief van Groen een nieuw beheers- en inrichtingsplan geschreven met twintig maatregelen.

Niet alle maatregelen werden al uitgevoerd. Maar we willen ze allemaal graag gerealiseerd zien en daar bovenop hebben we nog enkele anderen ideeën zoals de realisatie van een wilgenhut als buitenklas en de ontharding van het asfaltveld. 

Op het grasveld, of wat er nog van overblijft wordt geparkeerd net naast speeltuigen en voor de inkom en dat terwijl het bestuur communiceert dat er enkel op de asfalt mag geparkeerd worden ! Ook na sluitingstijd van lokale handelaars staan de wagens er en is het bijzonder jammer dat je bij deze mooie dagen niet kan genieten van deze fijne plek. Op de enige toegankelijke grote groene zone in het midden van Rijmenam is de auto plots baas !

Groen vroeg aan de gemeenteraad van februari om in te stemmen met een verdere uitvoering van het plan en de nodige budgetten hiervoor te voorzien. Helaas zag het bestuur dit anders en wil zij hierover nog niets beslissen. Het punt werd weggestemd door de meerderheid en op domein Sluyts kan je nu vooral goed parkeren in plaats van spelen, genieten, skaten,....

 

Al op de gemeenteraad van januari had Groen zich gericht tot de schepen van mobiliteit met de vraag of dit wel stedenbouwkundig correct is ? Met de vaststelling van het RUP Rijmenam-centrum werd het gebied namelijk exclusief bestemd als groengebied :

Het groengebied is bestemd voor:

- het behoud en de creatie van groene ruimten

- ingrepen ten behoeve van de waterhuishouding

- zachte vormen van recreatie en natuureducatie

- evenementen van lokale verenigingen mits toelating van het college van burgemeester en schepenen.

 

Groen hoopt dat dit niet de voorbode is van een beleid dat de auto weer bovenaan zet en vindt vooral dat het bestuur een voorbeeldfunctie heeft in het naleven van stedenbouwkundige voorschriften.