Politiezorg van hoge kwaliteit

Groen zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve basispolitiezorg : onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek, handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer.

Groen wil voldoende wijkagenten te voet of per fiets in de wijk aanwezig en aanspreekbaar. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt en we proberen het verloop van wijkagenten te beperken.

Groen moedigt politieambtenaren aan om woon-werkverkeer in uniform af te leggen. Daarmee verhogen ze hun aanwezigheid in het straatbeeld en op het openbaar vervoer. Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn het gebruik van fietspatrouilles zeer zinvol.