PROGRAMMA GROEN BONHEIDEN-RIJMENAM

21 September 2012

Groen wil een degelijk beleid op lange termijn en een integrale aanpak. Groen staat voor het positieve alternatief. We doen op een andere manier aan politiek: eerlijk en open. We willen onze inwoners meer betrekken bij het beleid. De uitdagingen voor Bonheiden en Rijmenam zijn groot: onze natuur koesteren, kansen voor de jeugd creëren, een natuurvriendelijk rioleringsplan uitwerken, samenwerking tussen burgers en bestuur bevorderen, de files aanpakken, enz. Maar het beleid is vastgeroest, de traditionele partijen lijken uitgeblust.Het gemeentebestuur van Bonheiden heeft een patent op het bestellen van prachtige plannen bij gerenommeerde studiebureaus. Maar wie weet wat er van het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan is geworden? Wat zou er al uitgevoerd zijn van het Mobiliteitsplan? Of van het Ruimtelijk Structuurplan Bonheiden? Dat laatste dateert van 2006 en staat trouwens als enige op de website van de gemeente. En op pagina 199 lezen we zowaar dat het schepencollege elk jaar een verslag zal opmaken, waarbij de uitvoering van de bindende bepalingen wordt geëvalueerd. Helaas is dat verslag nergens te bekennen en worden de dorpskernen van Rijmenam en Bonheiden verder volgebouwd met appartementsblokken. De waardevolle, groene doorzichten tussen de huizen verdwijnen compleet.

De gemeente speelt het klaar om fantastische specialisten aan te trekken die inspirerende plannen tekenen voor de Rijmenamse dorpskern of voor het KJOC, maar legt die plannen dan doodleuk naast zich neer.

Voor Groen kunnen studiebureaus en planners pas in gang schieten als ze goed weten wat die mondige Bonheidenaar wil of als ze de kritische en creatieve mensen uit Bonheiden en Rijmenam mee betrekken in de plannen. Door mee te denken over de eigen omgeving of mee te zoeken naar een oplossing van een probleem, voelen de bewoners van Rijmenam en Bonheiden zich trouwens niet alleen meer betrokken, de plannen kunnen er alleen maar beter van worden.

Groen Bonheiden-Rijmenam staat helemaal achter het nationale Groen-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen, te lezen op www.groen.be.

Het specifieke programma van Groen Bonheiden-Rijmenam is opgebouwd  rond volgende thema's:

Dit programma bevat geen wereldschokkende dingen, eist geen revolutionaire instelling. Veel meer dan een dosis gezond verstand is er echt niet nodig om te beseffen dat we dringend moeten nadenken over ons alledaags doen en laten. Vanuit Bonheiden en Rijmenam zullen we de klimaatverandering geen halt toeroepen, maar we kunnen ieder voor zich wel een beetje minder CO2 de lucht insturen. Wij gaan van op het dorpsplein de honger niet uit de wereld bannen, maar we kunnen wel af en toe een eerlijk product kopen. De kans dat Groen Bonheiden-Rijmenam ooit voorgedragen wordt voor de Nobelprijs voor de Vrede is bijzonder klein, maar dat belet ons niet respect op te brengen voor al wie in ons dorp woont.

Laat ons dat gewoon doen.