Publieke ruimte

PUBLIEKE RUIMTE

We streven in de eerste plaats naar een publieke ruimte die een positieve invloed heeft op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Een Gezonde Gemeente gaat voorop in al onze programmapunten.

Bij (her)aanleg van publieke ruimte gaan we verder uit van de meest kwetsbare weggebruikers, door de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt te nemen. Want wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.

We houden ook rekening met een set aan kwaliteitscriteria. Een kwalitatieve publieke ruimte biedt comfort aan de  gebruikers: wandelcomfort, verblijfscomfort, zitplaatsen, zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast, geen luchtverontreiniging. Kwalitatieve publieke ruimte is qua schaal ook aangepast aan de omgeving, is mooi en aangenaam om te verblijven, ze biedt belevingswaarde . Een kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de (verkeers)veiligheid en beschermt tegen wisselende weersomstandigheden en vervuiling. Een kwaliteitsvolle invulling van de publieke ruimte vertrekt van de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van de plek.

Het is voor ons een must om alvast te starten met het autoluwer maken van schoolomgevingen zodat we de lucht rondom onze scholen schoner krijgen. We willen onze onverharde wegen toegankelijker maken voor de fiets opdat ze een schonere route zijn onderweg naar school of werk. En vanuit de Broekstraat willen we dat je de basisschool beter bereiken langs een rolstoeltoegankelijk pad.

Groen durft echt te dromen en verbeelden : beeld je in dat je in Rijmenam op brede trappen naast de Dijle kan genieten van het zuivere water of dat je kan zonnen en picnic-en op een groot groen plein onder de kerktoren in Bonheiden ?

Of wat met het grauwe asfaltplein voor de parochiezaal aan Ludwina nabij de Putsesteenweg ? Een ontmoetingszaal, de fietsstraat, de groene speelweide voor de chiro, de jeugdlokalen en de kapeltuin samen op één locatie geven deze plek bijzondere mogelijkheden om er een evenementen en belevingsplek voor de wijk ‘de stieweg’ van te maken.

 

Het parkeerbeleid weegt op de openbare ruimte en neemt er vooral veel van in: de belangrijkste parkeernorm zou de fietsnorm moeten worden. Groen wil de verplichting om bij nieuwbouw ( en ook in meergezinswoningen ) goede stalplaatsen voor fietsen te voorzien. Dit maakt de fiets als de meest evidente keuze. Een goed parkeerbeleid is voor ons een fietsparkeerbeleid : een keuze voor hoge parkeernormen voor auto’s (met als argument dat zo auto’s van de weg worden gehaald) bestendigt enkel de positie van de auto: hoe meer parkeerplaatsen, hoe meer auto’s en hoe groter de autodruk.

 

We maakten een filmpje over ons idee over het strand van Rijmenam ! Je kan het hier bekijken.