Publieke ruimte

PUBLIEKE RUIMTE

Bij (her)aanleg van publieke ruimte gaan we uit van de meest kwetsbare weggebruikers, door de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt te nemen. Want wat op maat is voor kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.

We houden verder ook rekening met een set aan kwaliteitscriteria. Een kwalitatieve publieke ruimte biedt comfort aan de  gebruikers: wandelcomfort, verblijfscomfort, zitplaatsen, zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast. Kwalitatieve publieke ruimte is qua schaal ook aangepast aan de omgeving, is mooi en aangenaam om te verblijven, ze biedt belevingswaarde . Een kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de (verkeers)veiligheid en beschermt tegen wisselende weersomstandigheden en vervuiling. Een kwaliteitsvolle invulling van de publieke ruimte vertrekt van de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van de plek.

Beeld je in dat je in Rijmenam op brede trappen naast de Dijle kan genieten van het zuivere water of dat je kan zonnen en picnic-en op een groot groen plein onder de kerktoren in Bonheiden ?

Of wat met het grauwe asfaltplein voor de parochiezaal aan Ludwina nabij de Putsesteenweg ? Een ontmoetingszaal, de fietsstraat, de groene speelweide voor de chiro, de jeugdlokalen en de kapeltuin samen op één locatie geven deze plek bijzondere mogelijkheden om er een evenementen en belevingsplek voor de wijk ‘de stieweg’ van te maken.

Het parkeerbeleid weegt op de openbare ruimte en neemt er vooral veel van in: de belangrijkste parkeernorm zou de fietsnorm moeten worden, dit is een verplichting om bij nieuwbouw ( en ook in meergezinswoningen ) goede stalplaatsen voor fietsen te voorzien. Dit maakt de fiets als de meest evidente keuze. Een goed parkeerbeleid is voor ons een fietsparkeerbeleid : een keuze voor hoge parkeernormen voor auto’s (met als argument dat zo auto’s van de weg worden gehaald) bestendigt enkel de positie van de auto: hoe meer parkeerplaatsen, hoe meer auto’s en hoe groter de autodruk.

 

We maakten een filmpje over ons idee over het strand van Rijmenam ! Je kan het hier bekijken.

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.