20 jan 2016

Realisaties na 3 jaar bestuur

2013 * overdracht bosbeheer gemeentelijke bossenaan Natuurpunt * opname van duurzame items in reglement wijkfeesten
* opstart ontwerp 'aanleg vlindertuin als bij- en vlindervriendelijke tuin'
* gemeente levert constructieve bijdrage aan de uitwerking van het Gewestelijk RUP ( creatie van natuurgebieden )
* plaatsing nieuw fietsrek Dorp Bonheiden
* elke doodlopende straat die doorloopt voor fietsers en voetgangers krijgen extra signalisatie op verkeersbod als doorlopende straten
* aankoop geluidsmeter voro registratie op fuiven in onze gemeente ( preventie gehoorschade )
opstart aanwervingen werftoezichter, milieuambtenaar
*herziening organogram van het gemeentepersoneel ( juiste man op juiste plaats , nieuwe functies ifv noden dienstverlening )
*ondertekening van een fuifcharter
*huur elektrisch voertuig via Eandis als proefproject voor uitvoeringsdienst
*1 ste steenlegging kleuterschool
*aankoop duurzamere kerstverlichting
*heropstart inrichting site en plein de krekel - nieuw ontwerp
*uitvoeren van een gebruikersonderzoek POB
*nieuwe aanpak beleid rond zwerfkatten
*engagement charter 'goe gespeeld'
*deelname aan de zuiddag
*ontwerp en realisatie van een groenere inrichting parking de Meent
*opstart proces voor de reorganisatie onthaalfunctie alle gemeentediensten
*gebruik kraantjeswater door gemeentepersoneel ipv flessenwater
*organisatie teamdag voltallige personeel

2014
*opstart Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde woningen
*opstart van de vergroening begraafplaats Bonheiden
*opmaak bestek en gunning van duurzame poetsprodukten
*aanleg van een basketpleintje aan de Mart/Kleinbeeklei
*herziening riolering Brouwersdreef : ander aanpak waardoor heel wat bomen worden gespaard
*opstart Mozaïek, intergemeentelijke vereniging voor POB en cultuur
*opmaak en afwerking actieplan zwerfvuil
*afwerking RUP gestelhoflei - KMO zone
*samenstelling stuurgroep ikv engagement rond charter 'goe gespeeld'
*nieuwe bermbeheersplan
*beslissing om voortaan milieuvriendelijke brandstof te gebruiken voor kleine machines
*opstart aanwerving patrimoniumbeheerder/vrijetijdscoördinator/ hoofd intern beleid en organisatie
*verfraaiing Wereldwinkel ( schilderwerken binnen, luiken buiten )
*uittekenen van een vrachtverkeerroute over grondgebeid Bonheiden
*aankoopvan software voor notulenbeheer
*opmaak broeikasgasrapport over onze CO² uitstoot
*principieel akkoord over de ondertekening van de burgemeestersconvenant
*uitbreiding van KJV naar alle Bonheidense scholen(bib) en gratis verdelen van *jeugdboeken aan scholen
*aankoop speeltuig voor kinderen met handicap ( kastanjebos )
*ondertekening charter bijvriendelijke gemeente
*opstart van een boekendienst voor Den olm
*project 'gezonde lucht in de burelen' : metingen en plaatsen planten in burelen
*uitvoeren van een verzekeringsaudit voor alle verzekeringen van gemeente en politie
*nulgebruik pesticiden : indeling gemeente in onkruidklassen
*viering 5j POB
*realisatie communicatiecampagne rond zwerfvuil
*ondersteuning Bonheiden4Vredeseilanden
*screening bouwdossier KJOC door kamp C
*beslsiing bij aankoop van nieuwe voertuigen - uitbouw milieuvriendelijker wagenpark
*opstart project boekbaby's in bib.
*opstart Faire trade fietstocht

2015
*uitvoering van een studie om site de krekel CO² neutraal te krijgen
*toelating aan briefschrijfkern amnesty international om maandelijks in de bib. af te spreken
*afspraak om gezamenlijke activiteiten over Noord-Zuid met Bodukapgemeenten te organiseren
*inplanting /vervanging 30 bomen parking de Krekel
*opstart opwaardering van de onverharde weg cassenbroek/heidijkstraat
*nieuw gemeentelijke initiatief om onze vrijwilligers te bedanken
*de eerste fietsstraten in Rijmenam
*opstart en onderzoek naar deelname in prject autodelen/cambio
*opmaak van een communicatieplan over nulgebruik pesticiden
*aankoop heetwater machine tegen onkruid
*realisatie samenaankoop fietsen personeel
*plaatsing van een nieuwe inleverbox bib.
*site Olmenlaan, bouw van nieuwe sociale woningen
*migratie van gemeentelijke servers naar Cipal
*nieuwe reglement zwerfvuil waardoor er meer opruimmomenten komen en meer verenigingen gesubsidieerd worden om op te ruimen
*nieuw subsidiereglement voor noord-zuid projecten
*plaatsing van een gedenkboom begraafplaats Bonheiden
*realisatie vergroening strooiweide Bonheiden
*herstel dak dodenhuisje begraafplaats Bonheiden
*verfraaiing dorpskern met nieuwe bomen - boomvakken 
*realisatie 1km haagplant rijmenamseweg
*deelname 'week van de bi'j met opening vlindertuin die afgewerkt is
*bijvriendelijke gemeente provincie antwerpen
*ondertekening charter sterk fietsbeleid
*opstart herziening beheersplan domein Sluyts
*GROS nieuwe statuten en HR :  adviesraad Noord-zuid verbreden
*project dienstverleningsconcept opstarten ( ism cipal )
*realisatie RUP krankhoeve
*realisatie RUP imelda
*realisatie RUP rijmenam dorp

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren