REPLIEK KJOC

04 Maart 2011

GEMEENTEBESTUUR SCHRAPT JEUGDCENTRUM UIT HET BUDGET Jeugd weer de pineutToen het huidige gemeentebestuur vier jaar geleden de plannen ontvouwde voor deze beleidsperiode zag het er eindelijkgoed uit voor de jeugd. Er zou een jeugdcentrum komen met een feestzaaltje en repetitieruimte maar ook een plek waar kinderen op snipperdagen of na grabbelpas of swapactiviteiten terecht konden. Maar nu heeft het gemeentebestuur eropeens geen geld meer voor over.

Het leek heel mooi te worden en daarom heeft Groen! zich als partij en Jan Fonderie zich als groengemeenteraadslid volledig ingezet om te helpenbij de zoektocht naar een geschikte architect ende ideale invulling van een jeugdcentrum.In het nieuwe KJOC vlakbij de Krankhoeve en desporthal van Berentrode ging niet alleen een kleinefuifzaal, repetitieruimte en een jeugdcafé voor de jongeren van onze gemeente komen, eindelijk werd er ook aan de jongere kinderen gedacht. Zijzouden er op snipperdagen of na sport-, swap- ofgrabbelpasactiviteiten terecht kunnen. Zelfs voor de allerkleinsten was er plaats in het KJOC want de plannen waren helemaal rond voor een buitenschoolse opvang voor 56 kinderen, de subsidie al goedgekeurd. Kortom , er was een visie voor een adequaat kind- & jeugdbeleid. Ook de andere generaties zouden er aan hun trekken komen, zo konden senioren er tijdens de schooluren activiteiten organiseren. Aan de hele voorbereiding heeft Bonheiden al 132.000 euro uitgegeven. De bouwkosten stonden de vorige jaren telkens in de meerjarenplannen, in de begroting en in het jeugdwerkbeleidsplan. Nieuwe oversteekplaatsen aan het nog te bouwen KJOC zijn zelfs al goedgekeurd voor aanleg. Nu wordt de bouw van het KJOC opeens geannuleerd. Dit is een kaakslag voor de honderden jongeren en vrijwilligers die zich tien jaar met veel passie hebben ingezet. De politiek maakt wat betreft geloofwaardigheid een hele slechte beurt bij deze jongeren en hun families. Nochtans is er een projectdefinitie geweest, gestemd door college en gemeenteraad, er zijn bezoeken aan andere jeugdhuizen geweest, er zijn talloze stuurgroepvergaderingen geweest, een open oproep, er is een architectencontract afgesloten. Volgens Groen! gunt het huidige gemeentebestuur de jeugd geen ruimte, maar kiest het voor een grijze, stille en saaie gemeente. Enkel met Groen! in het college komt er dan van uitstel geen afstel. reacties op de beslissing om plannen voor een nieuw jeugdhuis niet uit te voeren