SAMEN DENKEN, SAMEN WERKEN

23 September 2012

Om iets te realiseren in een relatief kleine leefgemeenschap als Bonheiden-Rijmenam is samenwerking cruciaal. Er is afstemming nodig tussen de verschillende domeinen waar een gemeentebestuur op werkt, zoals het samen plannen van een schooluitbreiding én een mobiliteitsplan, van een woonproject én bijhorende voorzieningen, van sportbeleid én openbaar vervoer. Die afstemming vereist dat je met velen rond de tafel gaat samen zitten, en daar wil Groen zich voor engageren. Groen wil de samenwerking binnen de gemeenteraad versterken, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Stuur de meest competente mensen naar de intercommunales en raden en maak ruimte voor een constructieve oppositie.Groen pleit er voor de adviesraden (milieuraad, gecoro, jeugdraad, ?) te herwaarderen en een ruimere invulling te geven.

Veel thema's, zoals mobiliteit, moeten aangepakt worden samen met de buurgemeenten. Daarom pleit Groen voor actief overleg en samenwerking met buurgemeenten waar dit nodig is. Dit gebeurt momenteel nog veel te weinig.

In het kader van openbaarheid van bestuur moeten de verslagen van de gemeenteraden leesbaar en begrijpbaar opgesteld worden. 

Terug naar overzicht programma GROEN Bonheiden-Rijmenam