Sjerp zoekt groentje of groentje zoekt sjerp

16 Februari 2012

Op zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Ben je , dan kan je dit najaar kiezen voor lokale politici die zich op de

14 oktober 201218 jaar of ouderjongerenthema's in jouw gemeente of stad focussen. En verder? Ga zetelen in de jeugdraad. Zet een actie op via een jeugdorganisatie. Of stap gewoon zelf als groentje de politiek in!

neem een kijkje op: www.sjerpzoektgroentje.be