Toespraak van de voorzitter Herman Lens op het nieuwjaarsetentje 04/02/2012.

07 Februari 2012

Beste mensen, Van harte welkom op het nieuwjaarsfeest van Groen Bonheiden-Rijmenam. Ik ben bijzonder fier jullie onze nationale voorzitter Wouter Van Besien te mogen aankondigen maar ik wil toch ook een paar dingen zeggen die in dit verkiezingsjaar belangrijk zijn voor onze plaatselijke afdeling en voor jullie allemaal.We zijn vandaag nog zo 'n 250 dagen verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.Voor Groen worden dat in Bonheiden en Rijmenam cruciale verkiezingen. Ik leg jullie uit waarom.Beste mensen, al 11 jaar lang krijgen wij schouderklopjes voor het constructieve werk dat Jan, Marlies en Eddy leveren of geleverd hebben als gemeenteraadslid of ocmw-raadslid. Heel leuk, maar moeten wij nog langer tevreden zijn met alleen maar schouderklopjes?Moeten wij nog langer blij zijn dat sommige van onze ideeën wel verwézenlijkt worden maar dat de pluimen op de hoed van anderen terecht komen?Vinden wij het normaal dat deze gemeente al 18 jaar bestuurd wordt door 2 partijen waarvoor 40 % van de bevolking niet gekozen heeft? Vinden wij het normaal dat énkele mensen altijd hun wil doordrukken en op die manier commissies en adviesraden keer op keer voor schut zetten? Vinden wij het normaal dat deze mensen een select mannenclubje vormen?Vinden wij het normaal dat er in deze gemeente gejongleerd  wordt met schepenambten en dat sommige mensen zich van de ene dag op de andere specialist voelen in 2 of 3 extra domeinen?Vinden wij het normaal dat BR zich verlaagt tot steun van het Vlaams Belang om telkens weer het laken naar zich toe te trekken? Beste mensen, in Bonheiden en Rijmenam beleven we vandaag een geluk bij een ongeluk. Neen, wij vinden het niet leuk dat BR en CD &V ruzie maken en daardoor een uitvoering van hun bestuursakkoord onmogelijk maken zodat dure plannen als het beeldkwaliteitsplan en het mobiliteitsplan in de lade blijven.Maar mag Groen niet voor één keer gebruik maken van een opportuniteit? Het is duidelijk dat BR en CD&V in pamfletten volop bezig zijn zichzelf in de voet te schieten. Ik weet het, er moet al heel veel gebeuren voordat beide partijen samen in de oppositie belanden. Maar voor één van beide zal het bijna zeker prijs zijn.Groen gaat helemaal zichzelf zijn in de campagne en zich niet laten verleiden tot moddergooien. Groen gaat zich profileren als bruggenbouwer en dat we dat kunnen, hebben we al bewezen.Groen gaat met veel ambitie naar de verkiezingen. We willen er deze keer bij zijn als er over schepenambten wordt gepraat. We hébben de dossierkennis, we hébben de geloofwaardigheid, het is nu tijd om te oogsten.Maar, beste mensen, ambitie en dossierkennis zijn niet voldoende. We hebben ook ménsen nodig, véél mensen: mensen die op onze lijst staan, mensen die meedenken over het programma, in het oog springende folders maken, pamfletten gaan bussen of borden plaatsen. Mensen die hun voortuin ter beschikking stellen. Mensen met frisse ideeën voor acties of voor de campagne. Wil jij misschien mentor zijn voor onze kandidaten? Vertel het ons spontaan alstublieft.Ik steek het niet onder stoelen of banken: wij moéten opnieuw 2 zetels halen. Jan heeft de periode van 1 zetel op een bewonderenswaardige manier gedragen, en daarvoor willen we hem vandaag eens een flink applaus geven. Maar, mensen, nu moeten we voluit durven gaan voor  2 verkozenen en voor bestuursdeelname. De enige partij die vorige keer geen enkele zetel heeft behaald en nu denkt heel Vlaanderen te gaan veroveren, probeert op haar website uit te leggen dat zij het enige ernstige alternatief is voor een coalitie BR ?CD&V. Wat moeten we daar van denken? We hebben de voorbije maanden hard gewerkt. We hebben mensen thuis bezocht en daar veel bij opgestoken, we hebben brainstormavonden georganiseerd en we zitten bijna op schema in het aantrekken van kandidaten.  We hebben al enkele zeer interessante nieuwe mensen voor onze lijst maar we moeten nog een tijdje flink doorduwen om een sterke, evenwichtige en geografisch gespreide lijst klaar te hebben. Ook in het aanbrengen van geëngageerde mensen met een gezicht hebben we jullie hulp hard nodig.Beste mensen, denk eens na over wat jullie voor Groen Bonheiden-Rijmenamkunnen betekenen en kom het ons zeggen. Durf je nek uitsteken voor Groen, ik weet uit ervaring dat dat een goed gevoel geeft.Durf het in gesprekken hebben over het alternatief dat Groen kan bieden voor het zieltogende bestuur. Durf mee onze geloofwaardigheid verkondigen en daarmee ons draagvlak vergroten.Jan heeft mij deze week gewezen op de nieuwjaarstoespraak van Groen-burgemeester Ingrid Pira uit Mortsel. Zij legt uit waarom Groen in zo veel mogelijk gemeenten mee moet besturen om het verschil te maken. Zoek de toespraak eens op op de website. Het loont de moeite.Een recent onderzoek wijst uit dat 18 % van de mensen zich kunnen voorstellen hun stem te geven aan  Groen. Of ze dit ook effectief doen hangt af van de geloofwaardigheid van de kandidaten, van een breed netwerk en draagvlak en van een sterke campagne.  Ik geef toe, ik ben geneigd tevreden te zijn met 10 procent of 2 zetels.  Maar ik kan het toch niet verzwijgen, al zal ik het na vandaag niet meer herhalen:  de stille hoop van Jan is 3 zetels of zo 'n 14 procent.Les en Mieke hebben mij deze week gevraagd om voor de Groenkrant een korte algemene tekst te schrijven over waar Groen in mijn ogen voor staat. Sta mij toe deze voor te lezen om te besluiten:Groen werkt voor iedereen. De  vele Groene mensen die ik ken zijn mensen die met beide voeten in het leven staan, die zich zonder profileringsdrang inzetten voor verenigingen of als vrijwilliger. Groene mensen zijn niet misnoegd als zij iets meer dan gemiddeld bijdragen aan de samenleving. Groene mensen houden van hun omgeving en hun buren, maar houden ook een blik op de wereld.  Groene mensen durven platgetreden paden verlaten, kijken verder dan de waan van de dag, durven dromen van een toekomst voor de volgende generaties en handelen er ook naar.In Bonheiden en Rijmenam heeft Groen het geluk te beschikken over bijzonder enthousiaste en onderlegde mensen.  Groen houdt niet van haantjesgedrag. In oktober wil Groen een trendbreuk realiseren met mensen en partijen die hun positieve energie willen aanwenden om een toekomstgericht en duurzaam beleid uit te bouwen in deze gemeente. Hier zet ik als voorzitter met veel plezier mijn schouders onder. Ik dank u.