Uitslag verkiezingen: 3 zetels voor Groen Bonheiden-Rijmenam

14 Oktober 2012

Van 1 zetel naar 3 zetels: Jan Fonderie en  Barbara Maes worden schepen. Annick Van den Broeck wordt gemeenteraadslid. (53) ?  ingenieur-architect ? gemeenteraadslid ? Poverstraat 16 in Bonheiden ? gehuwd met Griet Uytterhoeven ? vader van Lien, Dries en HanneSchepen JAN FONDERIE

"Deze zomer genoot ik van onze 29ste Poverstraatfeesten. Dat is niet alleen investeren in 180 kg mosselen, maar evenzeer in ontmoeting en zorg voor elkaar. De straat is een laboratorium van luisterbereidheid en initiatief. Er wordt veel gebabbeld, gezeverd, gediscussieerd. Ik hou van politiekvanonderuit, ik hou van dit stukje basisdemocratie."

Schepen BARBARA MAES (37) ?  kleuterleidster ? mama van 3 ? scoutshart ? Zwarteleeuwstraat 31 in Bonheiden

"Na acht jaar in 't Blikveld gewerkt te hebben, besloot ik kleuterleidster te worden. Ik wil met mijn twee voeten in het werkveld staan en mij meer engageren voor onze directe omgeving. Het is fijn om met jonge kinderen even stil te staan en te kijken naar de wereld rondom ons. Want ik wil ook verder kijken dan mijn eigen straat. Ik ga voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor jong en oud."

Gemeenteraadslid ANNICK VAN DEN BROECK (56) ? onthaalouder ? voorzitster oudercomité Sint-Paulus ? Mechelsesteenweg 258 in Bonheiden

"Bonheiden, een dorp waar jong en oud betaalbaar kan wonen. Een dorpskern waar mensen elkaar ontmoeten, waar jong en oud met elkaar praat op de wekelijkse markt, op een terras, op een bank. Een dorp waar samen geleefd wordt en verdraagzaamheid een evidentie is. Een bruisend dorp waar het bestuur samen met de inwoners streeft naar "het gezelligste dorp in 2020"."

Volgende bevoegdheden gaan naar Groen: Leefmilieu en natuur, openbaar groen, begraafplaatsen, personeel, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Kinderopvang.