Van kindergemeenteraad naar jeugdraad!

10 Juli 2019

Van kindergemeenteraad naar jeugdraad!

Groen denkt dat  een betere doorstroom van de kindergemeenteraad naar de jeugdraad deze laatste een extra élan kan geven.

Vandaag is de jeugdraad nog net teveel een adviesraad die bijna uitsluitend bestaat uit leden van jeugdbewegingen en vaak is hun tijd teveel benomen door hun engagementen aldaar. Om die doorstroom makkelijker te laten verlopen kunnen we de minimumleeftijd van de jeugdraad verlagen. Zo kunnen enthousiaste jongeren uit de ene raad op eigen initiatief doorstromen naar de jeugdraad en blijven we hun stem horen!

De gemeenteraad volgde het voorstel van Charlotte Pittevils, ons jongste raadslid om de minimumleeftijd van de jeugdraad te verlagen. Mits een positief advies van de jeugdraad zelf, zal de gemeenteraad een wijziging van de statuten van de jeugdraad stemmen.