Veel nieuwkomers bij Bonheiden-Rijmenam

25 Augustus 2018

Veel nieuwkomers bij Bonheiden-Rijmenam

De lijst van Groen Bonheiden-Rijmenam voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is volledig afgerond en telt opvallend veel nieuwkomers.

Men is er ook in geslaagd een evenwichtige verdeling te vinden wat leeftijd en interessesfeer betreft. En bij de vijf eerste plaatsen vinden we liefst drie kandidaten uit Rijmenam terug.

Dat de schepenen Jan Fonderie en Barbara Maes de twee eerste plaatsen op de lijst bezetten, is geen verrassing. ‘De eerste beleidsdeelname van Groen aan het bestuur van Bonheiden-Rijmenam wordt door onze sympathisanten duidelijk positief beoordeeld’, licht voorzitster Annick Van den Broeck toe. ‘Liefst 14 van onze 23 kandidaten zijn nieuw. Hun engagement toont duidelijk aan dat heel wat mensen ervan overtuigd zijn dat Groen op lokaal bestuursniveau een grote bijdrage kan leveren.

Groen is ook niet over één nacht ijs gegaan bij het samenstellen van de lijst. ‘We hadden helemaal geen moeite om 23 kandidaten bij elkaar te krijgen. En zeker al niet wat vrouwen betreft’, zegt Van den Broeck. ‘De wettelijke regeling dat we evenveel vrouwen als mannen moeten hebben, was voor ons geen enkel probleem.

Op de eerste tien plaatsen staan liefst zeven vrouwen. We zijn trouwens de enige lijst met meer vrouwen dan mannen.

Dat Groen pas nu met een volledige lijst naar buiten komt, heeft vooral te maken met de evenwichtige samenstelling die nagestreefd werd. Enkele getrouwen zoals OCMW-raadslid Eddy Dirickx en oud-voorzitter Herman Lens konden als certitude beschouwd worden: ‘Onze campagneploeg heeft met alle kandidaten diepgaande gesprekken gevoerd’, zegt de voorzitster. ‘Vooral op basis van hun persoonlijke interesses en hun engagementen in de diverse geledingen van de maatschappij en van het dorpsleven is dan een uitgebalanceerde keuze gemaakt. Ook leeftijd speelde daarbij een rol. De jongste, Dante Van den Broeck  is 19 jaar en Etienne Mylemans is de oudste met 73 jaar.’

Maar een van de meeste opvallende vaststellingen betreft de plaatsen drie, vier en vijf die stuk voor stuk naar kandidaten uit Rijmenam gaan. Els Gesquiere is al jarenlang een vaste waarde en zij wordt bijgestaan door de nieuwkomers Mieke Van Looy en Charlotte Pittevils. Op die manier wil Groen duidelijk maken dat er eigenlijk geen sprake is van de deelgemeente Rijmenam, maar dat het een onlosmakelijk en zeker evenwaardig kerngebied vormt.

Groen wil zich tijdens deze verkiezingscampagne vooral focussen op de kernwaarden van hun gedachtegoed dat zich vertaalt in een menselijker, gezonder en eerlijker samenlevingsmodel.

 

Hierbij de definitieve lijst : de kandidaten stellen zichzelf voor in onze rubriek 'verkiezingen_onze kandidaten'

1 Jan Fonderie
2 Barbara Maes
3 Mieke Van Looy
4 Charlotte Pittevils
5 Els Gesquiere
6 Goedele De Wit
7 Pieter Verhaegen
8 Sofie Crauwels
9 Danté Van den Broeck
10 Ellen Daly
11 Kristof De Ley
12 Lien Houwen
13 Eddy Dirickx
14 Elke Pepermans
15 Kristin Müller
16 Kathleen Boogmans
17 Joris Verwaest
18 Gunnar Blommaert
19 Aimé Golvers
20 Etienne Mylemans
21 Herman Lens
22 Annick Van den Broeck
23 Filip Huygens