Groen voorstel om fietspaden te verbeteren goedgekeurd.

01 Juli 2020

Groen voorstel om fietspaden te verbeteren goedgekeurd.

Is er verbetering op komst voor de fietspaden in het dorp van Bonheiden ? Groen vroeg de gemeenteraad van juni om actie.

Want her en der hebben de fietspaden in het dorp al erg geleden onder bouwprojecten. Maar ook onder werken van nutsmaatschappijen en bovenal werden de fietspaden niet heraangelegd bij de grote heraanleg van de Mechelsesteenweg en de Rijmenamseweg, nu al goed 10 jaar geleden.

Bij die heraanleg kwam een kwaliteitsvol fietspad in monolithische roze betonstroken aan beide zijden van de baan tot aan de grenzen van de dorpskern

 

"Die dorpskern waar minstens zo veel wordt gefietst door senioren, schoolgaande jeugd, fietskarren van ouders en rolstoelgebruikers bleef al die jaren verstoken van een kwaliteitsinjectie, "zegt raadslid Jan Fonderie. "Alleen af en toe werden de bestaande betonstraatklinkers genivelleerd of vervangen. Tijd voor verbetering en daarom agendeerde ik dit op de gemeenteraad."

 

Het huidige bestuur gaat weliswaar werk maken van een masterplan waarin een veelbelovende upgrade voorgesteld wordt van het openbaar domein, inclusief bredere, kwaliteitsvolle en veilige fietspaden. Echter, dit is een lange-termijn-project, dat de eerstvolgende 10 jaren geen kans maakt op uitvoering, omdat het gelinkt is aan tal van nieuwe bouwprojecten, die zich naar een nieuwe achteruit liggende rooilijn zullen moeten schikken.

Daarom vindt Groen het verstandig om vandaag een studie en een plan van aanpak op te maken van een (tijdelijke) vernieuwde ‘bovenbouw’ van de bestaande fietspaden, die nog met oude, kleine betonstraatstenen werden aangelegd.

Net in deze coronatijden zijn mensen meer gaan fietsen en moeten ze dat volhouden. Er bestaat geen betere stimulans dan comfortabele en veilige fietspaden!

Op de gemeenteraad van juni gingen alle raadsleden akkoord met het Groene voorstel om een (gefaseerd) plan van aanpak op te maken inzake de optimalisatie van de fietspaden in de dorpskom van Bonheiden, zodat de verkeersveiligheid van alle kwetsbare weggebruikers in grote mate wordt verhoogd. Het bestuur zal nu zoeken naar lokale en bovenlokale financiële middelen en/of subsidies om deze werkzaamheden te financieren.

Hopelijk kunnen we over enkele jaren toch genieten van een comfortabel fietspad.